Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over 'De Doorbraak'. Een gesprek met parlementair historicus Gerard Visscher n.a.v. de kabinetscrisis van deze week. Zondag 23 mei viert de Bondsrepubliek Duitsland zijn vijftig jarig bestaan. Aanleiding voor een gesprek Friso Wielenga, hoogleraar nieuwste Duitse geschiedenis, over 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. In juni verschijnt een boek van Friso Wielenga over dit onderwerp. 11.00-12.00: Een gesprek over het Indisch Herinneringscentrum en de aankoop van een nieuw 'Indisch Huis' in Den Haag. Een reportage over beerputten met archeoloog Michiel Bartels. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 21: Het Leger des Heils der Rijken. De geschiedenis van morele herbewapening. In 1923 komt de Amerikaanse dominee Frank Buchman voor het eerst naar Nederland en verkondigt het ideaal: verbeter de wereld, begin bij je zelf, onder de hoede van God. Aanhangers zijn voornamelijk te vinden onder de upper-middle class - adel en industriëlen als Frits Philips. Vooral in de jaren dertig krijgt de beweging duizenden volgelingen. Vanaf 1938 zet Morele Herbewapening zich in voor de wereldvrede en tegen de klassenstrijd. In de jaren zestig ontpopt de beweging zich vooral als een anticommunistische organisatie. Een kleine kern streeft nog steeds het ideaal uit de jaren twintig na. Boek: - 'Steden in scherven 1 + 2'- Michiel Bartels, uitg. Stichting Promotie Archeologie en ROB, isbn 90 801044 3

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Willem Drees: De Doorbraak: Oprichting PvdA 1946

vanaf 00:03:40

Na de Tweede Wereldoorlog was de tijd rijp voor ‘de doorbraak’, de oprichting van de Partij van de Arbeid (PvdA) in 1946. De socialistische SDAP ging op in de nieuwe PvdA. Drees blikte in de jaren zestig voor de VARA-radio terug op het ontstaan van de PvdA.

De Nacht van Wiegel

vanaf 00:08:29

De Nederlandse politiek beleeft soms spannende nachten, waarin kabinetten dreigen te vallen. De laatste nachtelijke kabinetscrisis was de Nacht van Wiegel (1999). De politicus van de VVD die in de Eerste Kamer in zijn eentje de invoering van het referendum tegenhield. Reden ook om in te gaan op de positie van D’66, de partij die zich altijd sterk gemaakt heeft voor het referendum. En een overzicht van opmerkelijke nachten in de parlementaire geschiedenis, zoals die van Staal (1906) Kersten (1925) en Schmelzer (1966). Marnix Koolhaas spreekt met parlementair historicus Gerard Visscher.

50 jaar diplomatieke betrekkingen Nederland en Duitsland

vanaf 00:33:29

De naoorlogse relatie tussen Nederland en Duitsland werd gekenmerkt door een dualistische houding: moralistische superioriteit en opportunistische handelsgeest. Normalisering ging snel op het gebied van handel en diplomatieke betrekkingen, maar psychologisch ging het minder snel. Het duurde bijvoorbeeld vrij lang tot er weer normale sportieve contacten tussen beide landen waren. Ook het huwelijk tussen Beatrix en Claus leverde problemen op. Joseph Luns pleitte er in de ministerraad serieus voor om de naam van Claus in George te veranderen, op het moment dat hij Nederlander zou worden. Hans Olink spreekt met Frieso Wielenga, hoogleraar geschiedenis in Utrecht.

Indisch Herinneringscentrum Het Indische Huis

vanaf 00:52:34

.

Beerputten

vanaf 01:00:38

.

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 21: Morele Herbewapening

vanaf 01:07:25

Eenentwintigste aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'Het leger des Heils van Rijken' over de geschiedenis van Morele Herbewapening. In 1923 bezocht de Amerikaanse dominee Frank Nathan Daniel Buchman voor het eerst naar Nederland en verkondigde het ideaal: verbeter de wereld, begin bij jezelf, onder de hoede van God. Zijn aanhangers waren voornamelijk te vinden onder de bovenste middenklasse, de adel en industriëlen als Frits Philips. Vooral in de jaren dertig kreeg de beweging duizenden volgelingen. Vanaf 1938 zette Morele Herbewapening zich in voor de wereldvrede en tegen de klassenstrijd. In de jaren zestig ontpopte de beweging zich vooral als een anticommunistische organisatie. Een kleine kern streeft nog steeds het ideaal uit de jaren twintig na. De documentaire bestaat grotendeels uit eerder uitgezonden vraaggesprekken met aanhangers van Morele Herbewapening. Gespreksonderwerpen zijn: de eerste kennismaking van Frits Philips met de Oxfordgroep, de voorloper van Morele Herbewapening, de invloed van de beweging op het privéleven van de leden; de opwekkingsbijeenkomsten van de Oxfordgroep; de enorme inzet van de leden voor de beweging; de activiteiten van het jeugdteam van Morele Herbewapening; de nieuwe ideologie van Morele Herbewapening na de Tweede Wereldoorlog; de belangstelling van politici voor Morele Herbewapening kort na de Tweede Wereldoorlog; de verzoeningsmissies die Morele Herbewapening vanaf 1948 naar Duitsland uitzond; de wijze waarop de beweging arbeiders voor haar idealen probeerde te winnen; de duidelijke stellingname van Morele Herbewapening tegen het communisme; de radio- en televisiezendtijd die Morele Herbewapening in 1969 toebedeeld kreeg. De documentaire bevat verder een vraaggesprek met Morele Herbewapening-aanhanger Maarten de Pous bij het Nederlandse centrum van de beweging in Den Haag over de huidige activiteiten van Morele Herbewapening en de veranderingen die de beweging in de loop der jaren heeft ondergaan. Geïllustreerd met citaten uit historische bronnen, HA-fragmenten en een fragment van een uitzending van Morele Herbewapening met als titel 'Vrouwen met moed gevraagd'.

advertentie