Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de historicus prof. H.W. von der Dunk N.a.v. de Mond- en Klauwzeerepidemie aandacht voor de geschiedenis van de veeartsenijkunde in Nederland en de invloed van de veeartsen op besmettelijke ziekten. Een gesprek met Guus Mathijsen, bioloog, oud-bibliothecaris van de Faculteit der Diergeneeskunde en voorzitter van de World Association of Vetenary History. Honderd jaar geleden werd het eerste consultatiebureau in Nederland geopend in Den Haag. Komende donderdag wordt het 100 jarig bestaan van de consultatiebureaus gevierd met een congres en verschijnt een gedenkboek van prof. M.J. Lieburg, hoogleraar Geschiedenis van de Geneeskunde. Een gesprek met hem over de geschiedenis van de consultatiebureaus. 11.00-12.00: Deze week vond in Bonn een conferentie van de Raad van Europa plaats. Daar werd een rapport 'Geschiedenis in de 20e eeuw', met een onderzoek naar 30 geschiedenismethoden in alle Europese landen gepresenteerd. Joke van der Leeuw, executive director van het bureau van Euroclio in den Haag was in Bonn en licht het rapport toe. Een gesprek met Kim Isolde Mulder over het boek ' Elisabeth van der Woude: Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen: met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677'. En aandacht voor de tentoonstelling 'Ach vader, niet meer', alcohol in spotprenten in Schiedam. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Waarlijk, waar een dichter strijdend valt Een documentaire in twee delen over Sir Philip Sidney De dichter Sir Philip Sidney kwam in 1586 naar de Lage Landen om samen met zijn oom de graaf van Leicester een handje te helpen tegen de Spaanse tirannie Uit naam van de Britse Queen Elizabeth I werd hij gouverneur van Vlissingen. En had het zelfs tot gouverneur-generaal der Lage Landen kunnen brengen als hij niet in een schermutseling bij Zutphen in zijn dij was getroffen door een musketkogel en luttele weken later overleed aan wondkoorts. Daarmee kwam een einde aan "the very hope of our age", aan het jonge leven van een veelbelovend dichter, diplomaat en strijder. De James Dean van de 16e eeuw. Pas in 1913 werd hij geëerd met een standbeeld in Zutphen, waarmee volgens Johan Huizinga een nationale schuld werd ingelost. Een tweede poging in 1986 om hem te eren met een internationaal congres in Zutphen viel in duigen. OVT volgt de voetsporen van Sidney van zijn geboortekasteel tot aan zijn sterfbed. En ver daarna. INFO: - 'Een eeuw consultatiebureau in Nederland 1901-2001', Facetten van de medische-preventieve zorg aan zuigelingen en peuters in verleden en heden - prof. dr. M. J. van Lieburg, uitg. Erasmus Publishing, isbn 90 5235 153 8 - Elisabeth van der Woude: Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen: met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 - Kim Isolde Mulder, uitg. Terra Incognita, isbn 90 738 9313 3 - Tentoonstelling 'Ach vader, niet meer', alcohol in spotprenten, t/m 10 juni 2001, het Gedistilleerd Museum, Schiedam (museum is van 26 t/m 29 maart gesloten) Het maart-nummer van het Schiedamse tijdschrift MUSIS is geheel gewijd aan de geschiedenis van de drankbestrijding. (tel. 010-4735518)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Veeartsenijkunde

vanaf 00:00:07

Maart 2001: mond- en klauwzeer heerst in Nederland. De media overspoelen het publiek met informatie over deze ziekte. Veeartsen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van MKZ. En ze vormen een informatiebron voor de media. Guus Mathijsen, bioloog, oud-bibliothecaris en voorzitters van de World Association of Vetenary History, gaat in op de geschiedenis van de veeartsenkunde in Nederland. Interview van Gerard Leenders.

Column van H.W. von der Dunk over IBM en de Tweede Wereldoorlog

vanaf 00:03:25

De zoveelste opgeklopte onthulling met betrekking tot de wandaad van de twintigste eeuw. Von der Dunk spreekt in zijn colomn IBM op de beklaagdenbank over de devaluatie van de holocaust tot een commercieel artikel. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Amerikaan Edwin Black over IBM en de holocaust.

Consultatiebureaus in Nederland 100 jaar

vanaf 00:31:37

Fles- of borstvoeding, dat is de vraag. Jonge ouders die daar niet uitkomen, kunnen terecht bij een consultatiebureau. Honderd jaar geleden werd het eerste in Den Haag geopend. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een gedenkboek. Interview van Paul van der Gaag met prof. Van Lieburg, hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde, en oud-consultatiebureauarts Joke Braaksma. Boek: Een eeuw consultatiebureau in Nederland 1901-2001, door: M.J. van Lieburg. Geluidsfragmenten consultatiebureau 1951 en De geboorte van Jantje van Louis Davids.

Europees onderzoek naar geschiedenisonderwijs

vanaf 01:00:19

Nederlands geschiedenisonderwijs over de twintigste eeuw komt zeer goed uit een vergelijkend onderzoek, gepubliceerd tijdens een recente conferentie van de Raad van Europa in Bonn. De Nederlandse geschiedenisboeken zijn beter dan die van 12 andere landen: op Europa gericht, internationalistisch en niet erg nationalistisch. Interview van Paul van der Gaag met Joke van der Leeuw van bureau Euroclio.

Alcoholmisbruik: Ach vader drink niet meer

vanaf 01:07:48

Een tentoonstelling over de strijd tegen drankmisbruik in Het Gedestilleerd Museum in Schiedam. Langs de drankwalmen van de stookketels naar de tentoonstellingzolder, waar tientallen spotprenten en tekeningen hangen, die de strijd tegen het alcoholmisbruik verbeelden. Reportage van Marnix Koolhaas, die een rondleiding kreeg door samensteller Ger-Jan van Rijn. Geluidfragmenten Ach vaderlief, toe drink niet meer door De Zangeres Zonder Naam en Sugar Lee Hooper. Schiedams tijdschrift MUSIS (maart 2001) is gewijd aan de geschiedenis van de drankbestrijding.

Reisverslag Elisabeth van der Woude

vanaf 01:15:26

Egodocumenten van Nederlandse vrouwen uit de 17e eeuw zijn nogal zeldzaam. Het verslag van Elisabeth van der Woude van haar reis naar de Zuid-Amerikaanse kolonie Guyana is daarom zeer bijzonder. In 1998 schreef journaliste Kim Muller haar met de Nationale Scriptieprijs bekroonde afstudeerscriptie over het verslag, dat nu voor het eerst in boekvorm gepubliceerd is. Zij gebruikte daarvoor ook een verslag van tijdgenoot Gerard de Myst, waarmee ze het verhaal van Van der Woude over Guyana kon aanvullen. Interview van Paul van der Gaag. Boek: Elisabeth van der Woude: Memorije van t geen bij mijn tijd is voorgevallen: met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677, door: Kim Isolde Muller.

Spoor terug - Sir Philip Sidney - deel 1

vanaf 01:23:48

De dichter en diplomaat Philip Sidney verliet Engeland in 1586 om in Nederland tegen de Spanjaarden te vechten. Samen met zijn oom de graaf van Leicester voer hij naar Zeeuws Vlaanderen. Hetzelfde jaar kwam hij om aan de gevolgen van de verwondingen, die hij had opgelopen bij een schermutseling bij Zutphen. Na zijn vroege tragische dood werd hij een icoon. Deel 1 van 'Waarlijk, een dichter die strijdend valt.' Samenstelling Jo van der Spek, presentatie Astrid Nauta. Fragment OVT 25 maart 2001 uur 2 (31 min.)

Spoor terug: Sir Philip Sidney deel 1

vanaf 01:23:48

De dichter en diplomaat Philip Sidney verliet Engeland in 1586 om in Nederland tegen de Spanjaarden te vechten. Samen met zijn oom de graaf van Leicester voer hij naar Zeeuws Vlaanderen. Hetzelfde jaar kwam hij om aan de gevolgen van de verwondingen, die hij had opgelopen bij een schermutseling bij Zutphen. Na zijn vroege tragische dood werd hij een icoon. Deel 1 van Waarlijk, een dichter die strijdend valt.

advertentie