Ovt

Ovt

10.02: De wonderlijke lotgevallen van meesterspion George Blake. Deel 4 en slot van een vierdelige serie. George Blake zit vijf van de 42 jaar gevangenisstraf uit in de Wormwoord-Scrubs-gevangenis tot hij op spectaculaire wijze vlucht. Na een spannende tocht in een camper neemt hij de wijk naar Oost-Berlijn. De KGB verleent hem onderdak in Moskou, waar hij nu al ruim dertig jaar woont.
11.02 De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 30: De erfvijand. Als op 28 mei 1932 onder het oorverdovend geloei van scheepshoorns de laatste opening in de Afsluitdijk wordt gedicht, lijkt een nieuwe fase te zijn ingetreden in de al eeuwen durende strijd tussen de Nederlanders en hun erfvijand, het water. Na de watersnood van 1916 wordt besloten om voor eens en voor altijd een einde te maken aan het onveilige bestaan achter de dijken van de Zuiderzee. Technisch zijn we ertoe in staat, stelt ontwerper, ir. Lely, die intussen minister is geworden. Hij krijgt gelijk en zo lijkt alles er op, dat in de 20ste eeuw de strijd tegen het water definitief is gewonnen. Maar op 1 februari 1953 slaat de zee terug. Deze keer in het zuidwestelijk deltagebied, waar 1835 mensen het slachtoffer worden van de stormvloed. Opnieuw wordt een ambitieus plan gemaakt én uitgevoerd: het deltaplan, dat de zeegaten in Zeeland en Zuid-Holland afsluit van de zee. En bij Rijkswaterstaat dromen ze zelfs hardop over het volgende project: het afsluiten van de gaten tussen de waddeneilanden. Daarna zal Nederland 'voltooid' zijn, zoals het heet. Maar anno 1999 peinst niemand er meer over om dammen in het Waddengebied te bouwen. Tegelijk worden de nadelige gevolgen van de deltadammen bij Rijkswaterstaat openlijk erkend. Het is tijd voor een omslag in denken. Daarom zegt men nu: niet langer strijden tégen, maar samenwerken mét de oude erfvijand.

advertentie