Ovt

Ovt

10.00-11.00: De Gedrevenen: Aad de Haas Deel 4 van een vijfdelige serie met portretten van Nederlanders die hun leven stelden in het teken van een ideaal, gereconstrueerd aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en herinneringen. De Rotterdamse, in Limburg wonende, kunstschilder Aad de Haas, verzette zich tegen de Duitsers, die hem ontaard verklaarden, en later tegen de kerk, die zijn kunst onzedelijk en gedegenereerd achtte. (herh. 1992) 11.00-12.00: De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 34: Ruim Baan Als in de jaren dertig het aantal auto's snel toeneemt, blijkt dat Nederland helemaal geen weggenet heeft dat ook maar enigszins geschikt is voor het modern snelverkeer. Aan het begin van de eeuw gokte men nog op de trein voor vervoer over lange afstand en de tram voor het regionaal verkeer. Wegen waren er alleen voor karren en paarden en die werden dus verwaarloosd. Maar onder invloed van de ANWB verandert dat in de jaren dertig snel. Er komt een Rijkswegenplan en de verbindingen tussen noord en Zuid Nederland worden verbeterd door de bouw van een hele serie bruggen over de rivieren. Na de oorlog gaat de uitbreiding van het wegennet snel verder, maar vanaf begin jaren zeventig beginnen de bezwaren van een ongebreideld 'ruim baan' voor de auto te overheersen. De tegenstanders weten overigens niet meer te bereiken dan dat de wegenplannen hier en daar worden afgeremd.

advertentie