Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 100 jaar

Fragment OVT 10 januari 1999 uur 1 (27,5 min.)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 100 jaar

Fragment OVT 10 januari 1999 uur 1 (27,5 min.)

‘Er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens en statistieken’, is een befaamde uitspraak van Benjamin Disraeli. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de bekendste organisatie, die zich in Nederland sinds 1899 met statistiek bezig houdt. Voorlopers hielden zich bezig met volkstellingen. In de jaren dertig werd het CBS gebruikt om zicht te krijgen op de economische situatie. Een probleem is dat Nederlanders niet mee wensen te werken met statistisch onderzoek. De non-respons is 40%, veruit het hoogste ter wereld. Engeland is tweede met slechts 10%! Kees Slager spreekt met Cornelis van Bochove, directeur Sociaal-economische Statistieken en Joris Nobel, secretaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Om 10.05 uur de column van oud-minister-president Willem Drees, die terugblikt op de eerste helft van deze eeuw (VARA-radio 1960/1961). Verder aandacht voor het honderdjarige bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een gesprek met dr. Cornelis van Bochove, directeur Sociaaleconomische Statistieken, en drs. Joris Nobel, secretaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Zij zijn medeauteurs van het in mei te verschijnen gedenkboek over het CBS. Met om 11.15 uur het tweede deel van de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 2: De fabriek voor allen, allen voor de fabriek. De verzoening van kapitaal en arbeid is dé grote droom van een aantal verlichte ondernemers uit het begin van deze eeuw. De grote voorvechter van die droom is de Delftse ondernemer J.C. van Marken. In zijn Delftse Gist- en Spiritusfabriek, het huidige Gist-Brocades, probeert hij als een verlicht despoot zijn arbeiders door goede sociale voorzieningen tot betrokken werknemers te ontwikkelen. Inspraakorganen, ziekenfondsen, sociale huisvesting: de droom van Van Marken is onbegrensd. Toch lukt het ook hem niet de tegenstellingen definitief te overbruggen. Alleen Van Markens drukkerij overleeft in de vorm van arbeiderszelfbestuur als sociaal ideaal. Maar ook daaraan komt, na de overname door Thieme, in 1989 een einde. Boeken en tentoonstellingen: - Tentoonstelling 90 jaar Elfstedentocht 1909-1999 (ijs en weder dienende). Schaatsmuseum Hindeloopen - '90 Jaar Elfstedentocht'- Ron Couwenhoven en Huub Snoep, isbn 90 60 76 45 28, uitg. de Vrieseborch - Artikel 'Zweetziekte' - René Zanderink, Tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 5, nr. 2 (november/december 1998)