Zweetziekte: Een onbekende epidemie uit het verleden

Fragment OVT 10 januari 1999 uur 2 (6 min.)

Zweetziekte: Een onbekende epidemie uit het verleden

Fragment OVT 10 januari 1999 uur 2 (6 min.)

Rond 1500 werd Engeland geteisterd door vier epidemieën, vooral in de hogere standen. De vierde epidemie trof ook het continent. Mensen die getroffen werden door deze zweetziekte overkwam het volgende: plotselinge koorts, stinkend zweet, hoofdpijn, verwarring, coma en tenslotte de dood. Kees Slager spreekt met Rene Zanderink, die vraagtekens zet bij het verdwijnen van de ziekte. ‘Zweetziekte’ (artikel) – Rene Zanderink, Tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 5, nr. 2 (november/december 1998)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Om 10.05 uur de column van oud-minister-president Willem Drees, die terugblikt op de eerste helft van deze eeuw (VARA-radio 1960/1961). Verder aandacht voor het honderdjarige bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een gesprek met dr. Cornelis van Bochove, directeur Sociaaleconomische Statistieken, en drs. Joris Nobel, secretaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Zij zijn medeauteurs van het in mei te verschijnen gedenkboek over het CBS. Met om 11.15 uur het tweede deel van de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 2: De fabriek voor allen, allen voor de fabriek. De verzoening van kapitaal en arbeid is dé grote droom van een aantal verlichte ondernemers uit het begin van deze eeuw. De grote voorvechter van die droom is de Delftse ondernemer J.C. van Marken. In zijn Delftse Gist- en Spiritusfabriek, het huidige Gist-Brocades, probeert hij als een verlicht despoot zijn arbeiders door goede sociale voorzieningen tot betrokken werknemers te ontwikkelen. Inspraakorganen, ziekenfondsen, sociale huisvesting: de droom van Van Marken is onbegrensd. Toch lukt het ook hem niet de tegenstellingen definitief te overbruggen. Alleen Van Markens drukkerij overleeft in de vorm van arbeiderszelfbestuur als sociaal ideaal. Maar ook daaraan komt, na de overname door Thieme, in 1989 een einde. Boeken en tentoonstellingen: - Tentoonstelling 90 jaar Elfstedentocht 1909-1999 (ijs en weder dienende). Schaatsmuseum Hindeloopen - '90 Jaar Elfstedentocht'- Ron Couwenhoven en Huub Snoep, isbn 90 60 76 45 28, uitg. de Vrieseborch - Artikel 'Zweetziekte' - René Zanderink, Tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 5, nr. 2 (november/december 1998)