Ovt

Ovt

10.02: De wonderlijke lotgevallen van meesterspion George Blake. Deel 3 van een vierdelige serie. George Blake wordt gevangen genomen door Noord-Koreaanse troepen, kiest voor het communisme en biedt zijn diensten aan de KGB aan. In 1953 wordt hij vrijgelaten, door de Britse Geheime dienst in Berlijn gestationeerd, terwijl hij tevens waardevolle informatie aan de KGB doorgeeft. In 1961 wordt hij in Engeland gearresteerd en tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
11.02 De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 29: De last der lusten. Over de idealen van de Nieuw Malthusiaanse Bond en de NVSH om te komen tot geboortebeperking met behulp van voorbehoedmiddelen; seks moet niet alleen gericht zijn op voortplanting. Verkoop van condooms vindt plaats bij depothouders in het hele land. Daarnaast wordt medische hulp verstrekt in consultatiebureaus, de zgn Rutgershuizen. Ook richten de seksueel hervormers huwelijksscholen op. Met de komst van de pil wordt het ideaal van de geboortebeperking uiteindelijk verwezenlijkt.

advertentie