Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 1. Willem Drees. Vermeende huwelijkspartners van leden van het Koninklijk Huis leveren altijd commotie op. Dat was al zo ten tijde van Willem I, en dat is nu nog zo. OVT inventariseert met Oranje-historicus en publicist Jan Kikkert. Van het voorgenomen scandaleuze huwelijk van Willem I in 1840 met de katholieke Belgische Henriette d'Oultremont tot Maxima: vrijwel geen enkele huwelijkskandidaat kreeg algemene instemming van de onderdanen van het Koninkrijk Verder in het eerste uur aandacht voor het deze week verschenen boek 'Het gaat om de film! Een nieuwste geschiedenis van de Nederlandsche filmliga 1927-1933'. 11.00-12.00: Een gesprek met Pim Reinders auteur van het boek 'Een Coupe Speciaal' over de geschiedenis van het consumptie-ijs in Nederland. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 36: Werk, werk en nog eens werk Het motto van het eerste paarse kabinet verwoord het ideaal dat in deze aflevering centraal staat, namelijk het ideaal van werk voor iedereen. Dat ideaal leefde voor het eerste Paarse kabinet ook al en om dat te bereiken werd van alles bedacht. Maar het waren niet altijd even fraaie 'oplossingen' die werden bedacht om de 'slachtoffers der werkloosheid' weer aan de slag te krijgen. Een programma over de werkverschaffing in de jaren dertig tot de Melkertbanen nu. Boeken en tentoonstellingen: - 'Het gaat om de film! Een nieuwste geschiedenis van de Nederlandsche filmliga 1927-1933', isbn 90 76314 349 (uitg. Bas Lubberhuizen) - 'Het tegengif van de filmliga' - t/m 3 oktober Filmmuseum, Amsterdam - 'Een coupe Speciaal' van Pim Reinders, isbn 90 204 5932 5 (uitg. Veen)

advertentie