Ovt

Ovt

10.02: De Gedrevenen: Matthijs Vermeulen Deel 1 van een vijfdelige serie met portretten van Nederlanders die hun leven stelden in het teken van een ideaal, gereconstrueerd aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en herinneringen. Matthijs Vermeulen (1888-1967), componist, publicist en atoompacifist, die door zijn onstuimig karakter met zijn vernieuwende muziek tijdens zijn leven nauwelijks erkenning kreeg (herh.1991)
11.02 De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 31: Engagement en strijdcultuur Over kunst in dienst van de klassenstrijd en tegen het fascisme. Het arbeiders-schrijverscollectief Links Richten ontstond ten tijde van de huurstaking in de Tuinderstraat in Rotterdam in 1931 met geëngageerde schrijvers als Freek van Leeuwen en Bertus Meijer. In de redactie van Links Richten dat tot en met augustus 1933 bleef bestaan zaten ook o.m. Jef Last en Maurits Dekker. De strijd richtte zich meer en meer tegen oorlog en fascisme. Links Richten is het meest prominente voorbeeld van strijdcultuur in die tijd. Eind jaren zestig ontstaat toneel in dienst van de klassenstrijd met o.m. Proloog in Eindhoven. In Rotterdam is er het W.A.R., Werkgroep voor Arbeidersliteratuur. En in de Popcultuur is er Bots.

advertentie