Ovt

Ovt

10:00-11:00: Column oud-minister-president Willem Drees over alcohol gebruik en geheelonthouding. Naar aanleiding van alarmerende cijfers over de toekomst van de Nederlandse boer tijdens de Landbouw RAI een gesprek met de landbouwhistoricus Jan Bieleman over de Nederlandse landbouwgeschiedenis sinds 1945. Verder aandacht voor de geschiedenis van de ANWB naar aanleiding van de start van hun felle campagne tegen het rekening rijden. Een gesprek hierover met de journalist Rudie van Meurs, de schrijver van een VN-bijlage over de ANWB en Mark van Lieshout, woordvoerder van het Platform verontruste ANWB'ers. 11.00-12.00: -Oratie Opzijhoogleraar Maaike Meijer: Machtige melodieën. Populaire teksten uit de jaren '50 en '60 als bron voor cultuurgeschiedenis. Universiteit van Maastricht. -Inger Leemans over 'D'openhartige juffrouw, of d'ontdekte geveinsdheid 1680', isbn 90 755179 16 2, uitg. Astrea Leiden
11.15 De Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 4: Denkende arbeiders drinken niet Een onoverzichtelijke hoeveelheid organisaties die het drankmisbruik tegen wil gaan heeft vanaf het einde van de vorige eeuw de strijd aangebonden tegen het drankmisbruik: anarchisten, socialisten, protestanten en katholieken. De zorg richt zich vooral op het beschermen van het gezin, want een vierde tot de helft van het dagloon van de arbeider gaat bij drankzuchtigen op aan sterke drank. Het eerste asiel voor drankzuchtigen in Nederland , sanatorium Hoog-Hullen bij Eelde, wordt opgericht in 1890. Maar het behandelen in een inrichting werpt niet altijd vruchten af. Na de Tweede Wereldoorlog, geïnspireerd door Jellinek, ziet men alcoholisme meer als een ziekte en worden er nieuwe werkmethoden geïntroduceerd en consultatiebureau opgericht.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Spoor Terug, Gedroomde eeuw 4

vanaf 01:12:25

Denkende arbeiders drinken niet

advertentie