2 Gesprek met Johan Molegraaf over proefschrift Boeren in Brussel - 07 maart 1999

2 Gesprek met Johan Molegraaf over proefschrift Boeren in Brussel - 07 maart 1999

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees: over het vertrouwen van de mensen in de uiteindelijke afloop van de Tweede Wereldoorlog. De ministers van landbouw vergaderen in Brussel over de financiering van de EU. Naar aanleiding hiervan een gesprek met Johan Molegraaf die vorige week promoveerde op het proefschrift 'Boeren in Brussel. Nederland en het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, 1958-1971'. De Boekenweek begint 10 maart met dit jaar als thema: familie-album. In OVT een gesprek met Koos van Zomeren over zijn deze week verschenen boek '1946, verkenning van een geboortejaar'. 11.00-12.00 Historicus Peter Klein bespreekt een aantal boeken die in de afgelopen drie maanden zijn verschenen. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 10: Het religieus socialisme Ontevreden over de kloof tussen socialisme en christendom, ontstaan er begin deze eeuw overal in het land kleine groepen van vrijzinnige en orthodoxe protestanten die het kapitalisme in strijd achten met het liefdesgebod van het evangelie. Ze richten eigen religieus geïnspireerde groeperingen op. Bekende voormannen en vrouwen zijn Bart de Ligt, Anke van der Vlies oftewel Enka, dominee Buskes, en dominee Banning. Ook aan het einde van deze eeuw zien we sociale christenen die zich het lot van de verdrukten aantrekken, b.v. dominee Visser die junks in Rotterdam opvangt. BOEKEN: - 'Boeren in Brussel. Nederland en het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, 1958-1971', isbn 90 73446 85 6 - '1946, Verkenning van een geboortejaar'- Koos van Zomeren, isbn 90 295 5841 5, uitg. De Arbeiderspers - 'Het verraad van het Noorderkwartier: Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand'- Henk van Nierop, isbn 90 351 2050 7, uitg. Bert Bakker - 'De scherven van de geschiedenis' - Frank van Vree , isbn 90 5629 071 1 uitg. AUP - 'De opkomst van de informatietechnologie in Nederland'- red.o.a. dr. Ir. E. van Oost, isbn 90 73192 21 8, uitg. Stichting Historie der Techniek - 'Britse kooplieden en de cultures op Java'- mevr.M. Van Enk, uitg. eigen beheer - 'Met minnen versaemt; Hollandse rederijkers' - F.C, van Boheemen Th. Van der Heijden, isbn 90 5166 666 7, Eburon, Delft - 'Het is thans zeer briljant, Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancièn regime naar moderne tijd' -J.C. Streng, isbn 90 6550 608 x, uitg. Verloren

advertentie