Ovt

Ovt

10.00-11.00: Column van oud-minister-president Willem Drees: De nacht van Staal Maatschappijen van mobiele telefoons beconcurreren elkaar op dit moment op leven en dood. Aanleiding voor Ovt tot een gesprek met prof.dr. Eric Fischer, bijzonder hoogleraar in de Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de sociale aspecten (UvA), die afgelopen woensdag zijn oratie 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' uitsprak. Verder vierde de Ziekenfondsraad afgelopen dinsdag zijn 50-jarig bestaan en daar werd het boek 'Zorg tussen staat en markt. De Ziekenfondsraad 50 jaar. De groei, bloei en hapering van het participatiemodel' gepresenteerd. Een gesprek met Maarten van Bottenburg, één van de auteurs. 11.00-12.00 Aandacht voor de MI 5 archieven over Mata Hari. Een gesprek hierover met Gerk Koopmans van het Fries Museum. Gesprek met Ab Caransa, auteur van het boek- 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'.
11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 5: Uit eerbied voor het leven. Felix Ortt (1866-1959) was één van de belangrijkste propagandisten van de in 1894 opgerichte Nederlandse Vegetariërbond. Behalve vegetariër was hij ook christen-anarchist, geheelonthouder, inspirator van de Rein Levenbeweging en oprichter van de kolonie van de Internationale Broederschap. Boeken en tentoonstellingen: - 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis'- E.J. Fischer, uitg. IISG, isbn 90 5742 022 8 - 'Zorg tussen staat en markt; De ziekenfondsraad 50 jaar: de groei, bloei en hapering van het participatiemodel' - Maarten van Bottenburg/Geert de Vries/Annet Mooij , uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 050 8 - 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'- Ab Caransa, uitg. René de Milliano, isbn 90 72810 21

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Willem Drees: De Nacht van Staal

vanaf 00:03:27

Concurrentie tussen bedrijven: een onderbelicht thema

vanaf 00:07:24

Gilden hadden tot 1800 grote invloed op het economische leven en dus ook op concurrentie. Ze bepaalden wie er in een bepaald gebied in een bepaalde beroepsgroep mochten werken. De industriële revolutie van de negentiende eeuw maakte een einde aan de sterke posities van de gilden. Concurrentie begon een meer hedendaagse vorm te krijgen. Paul van der Gaag spreekt met Eric Fischer, bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis (UvA). Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' (oratie) - E.J. Fischer

Ziekenfondsraad 50 jaar

vanaf 00:32:40

De oorsprong van de ziekenfondsraad ligt in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden in 1941 een Ziekenfondsbesluit ingesteld, dat na de oorlog gehandhaafd bleef. In 1946 kwam er een voorlopige commissie. In 1949 werd de Duitse regeling aangepast en werd de Ziekenfondsraad officieel. Die had als taak om toezicht te houden, geld te beheren en advies te geven. De invloed van de overheid in de ziektezorg wordt steeds groter. Marnix Koolhaas spreekt met Maarten Bottenburg. ‘Zorg tussen staat en markt. De ziekenfondsraad 50 jaar. De groei, bloei en hapering van het participatiemodel’ – Maarten van Bottenburg, Geert de Vries en Annet Mooij

De archieven van de Britse geheime dienst MI-5 over Mata Hari

vanaf 01:03:52

Was de wereldberoemde Nederlandse spionne Mata Hari schuldig? Ze werd in 1917 geëxecuteerd, maar twijfel over haar betrokkenheid bij spionage is er altijd geweest. Uit materiaal uit de archieven van de Britse geheime dienst MI-5 blijkt dat ze al lange tijd in de gaten werd gehouden. Of ze haar contacten gebruikte om inlichtingen te verzamelen, is niet geheel duidelijk. MI-5 heeft een lijst vrijgegeven van minnaars. Marnix Koolhaas spreekt hierover met Gerka Koopmans, beheerder van de Mata Hari collectie van het Fries Museum.

Handwerkers Vriendenkring

vanaf 01:11:50

De joodse bevolking heeft een grote invloed gehad op sociale veranderingen, aldus Ab Caransa. Hij meent verder dat het vierde gebod uit de bijbel, over de rustdag, geleid heeft tot de 40-urige werkweek. Handwerkers Vriendenkring was een organisatie, waar veelal joodse arbeiders bij betrokken waren. Ze wilden hervormingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zonder de hele maatschappij ingrijpend te veranderen. Marnix Koolhaas in gesprek met Ab Caransa.

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 5: Uit eerbied voor het leven: Vegetarisme

vanaf 01:12:03

.

advertentie