Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over de Tweede Wereldoorlog. N.a.v. de laatste 1 mei-viering van deze eeuw gaan we het in Ovt hebben over de socialistische retoriek in de afgelopen 100 jaar met de Groningse historicus Homme Wedman. Verder aandacht voor de protestantse periodieke pers, waaronder 'De Spiegel' (1906-1926) en 'Wending' (vanaf 1946). N.a.v. het verschijnen van het Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800. Gesprek hierover met Jacques Dane en Wim Berkelaar. 11.00-12.00: Aandacht voor het op te richten museum Watersnood 1953 in Ouwerkerk. Verder een reportage over het Museum energeticA in Amsterdam. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 18: Neem en eet. Over het ideaal van de buitenparlementaire actievoerders. Om een daad te stellen plegen op 7 november 1921 vier jongeren in Den Haag een bomaanslag op het huis van Majoor Verspijk, lid van de krijgsraad die eerder dat jaar de dienstweigeraar Herman Groenendaal had veroordeeld. Hoofddader is Piet Kooijman. Nadat hij zijn gevangenisstraf van 6 jaar heeft uitgezeten gaat hij door met actievoeren. Onder het motto "neem en eet", roept hij de onderklasse op "de magazijnen te bestormen" en te "nemen" wat zij nodig hebben. In de jaren zestig wordt hij herontdekt en zijn geschriften herdrukt. En ook als de kraakbeweging begin jaren tachtig "proletarisch" aan het winkelen slaat, zijn daarin de ideeën van Kooijman te herkennen. Boeken en tentoonstellingen: - 'Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers', isbn 90 211 3745 3, uit. Meinema - EnergeticA, museum voor energietechniek, Hoogte Kadijk 400, Amsterdam. - Open dagen: iedere eerste vrijdag van de maand en de daarop aansluitende zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tel: 020-422 12 27

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Willem Drees: begin Tweede Wereldoorlog

vanaf 00:04:17

Na het begin van de Tweede Wereldoorlog raakte Drees al gauw betrokken bij het ondergrondse verzet. Drees in een radiopraatje voor de VARA-radio in het begin van de jaren zestig.

Een eeuw socialistische retoriek

vanaf 00:09:02

Protestantse periodieke pers

vanaf 00:32:58

De protestante periodieke pers heeft zeer diverse bladen uitgegeven. ‘De Spiegel’ (1906-1969) richtte zich op een hervormd en gereformeerd publiek en bracht protestants Nederland als een groot dorp. Het einde van de verzuiling betekende het einde van het blad. ‘De Wending’ was een geëngageerd blad, dat aan het eind van de jaren zestig steeds meer in het vaarwater van klein links terecht kwam. Het einde voor het blad komt in 1991, na het einde van de Sovjet-Unie. Kees Slager spreekt met Jacques Dane en Wim Berkelaar.

Museum Watersnood 1953

vanaf 01:04:23

Een caisson, een groot betonnen gevaarte, gaat gebruikt worden voor een nieuw Watersnoodmuseum bij Ouwekerk op Schouwen-Duiveland. Caissons werden gebruikt om dijken te dichten en zijn 60 bij 20 bij 20 meter groot. Het museum heeft de watersnoodramp van 1953 als thema. Kees Slager spreekt met Ria Geluk, voorzitter van de Stichting Caissons Ouwekerk.

Museum Energetica

vanaf 01:10:06

In een oude fabriekshal aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam is het EnergeticA Museum. Het houdt zich bezig met de geschiedenis van de elektrotechniek, gastechniek, liften en roltrappen. Een reportage van Marnix Koolhaas, die werd rondgeleid door directeur Cor Wagemakers.

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 18: Neem en Eet

vanaf 01:16:54

Buitenparlementair protest kent extreme en ludieke vormen. In 1921 pleegden een aantal anarchisten (Alarmisten) een bomaanslag op het huis van een majoor. Hoofddader is Piet Kooijman, die tot zes jaar wordt veroordeeld. Aan het einde van de twintigste eeuw gooiden actievoerders van Eurodusnie taarten in het gezicht van hoogwaardigheidsbekleders als Zalm en Bolkenstein. Ook aandacht voor de ludieke acties van Dirk de Vroome, ‘de Roode Reus’, en de kraakrellen van 1980. ‘Neem en eet’.

advertentie