Ovt

Ovt

10.00-11.00 De column van oud-minister-president Willem Drees: 1913, wel of niet regeren. Komend weekend wordt de nieuwe PVDA-partijvoorzitter gekozen. In OVT een gesprek met historicus/politicoloog Ruud Koole over de veranderende rol van de partijvoorzitter door de jaren heen. Verder een interview met oud-politieagent D. de Jaeger die volgende week promoveert op het proefschrift: 'De houding van de Nederlandse politie tijdens de tweede wereldoorlog in de grote steden van Noord-Brabant'. 11.00-12.00:
11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 8: Gans het raderwerk… Toen in januari 1903 de spoorwegarbeiders weigerden om besmet werk van de stakende Amsterdamse havenarbeiders over te nemen en zelf het werk neerlegden, leek de droom te worden verwezenlijkt dat de arbeiders via het wapen van de algemene werkstaking de macht in het land zouden kunnen overnemen. Albert Hahn tekende de klassiek geworden plaat van de spoorwegarbeider, die met opgeheven arm de treinen tot stilstand brengt: "Gans het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil". De droom duurde slechts twee maanden. Toen diende Abraham Kuyper zijn 'worgwetten' in, waardoor spoorwegambtenaren een stakingsverbod kregen opgelegd. De algemene werkstaking daartegen liep op een fiasco uit. Daarna duurde het tot 1981 eer er weer sprake was van een grote politieke werkstaking. Meer dan een half miljoen mensen uit vele bedrijfstakken legden het werk toen neer tegen de loonmaatregel van het kabinet Van Agt. Maar opnieuw won 'de politiek' het van de arbeiders. BOEKEN: - 'Politieke partijen in Nederland; ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel'- Ruud Koole, isbn 90 274 2876x, uitg. Het Spectrum - 'De houding van de Nederlandse politie tijdens de tweede wereldoorlog in de grote steden van Noord-Brabant' - D. de Jaeger, isbn 90 6663 041 8, uitg. Gianotten, Tilburg

advertentie