Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Indisch-Nederlandse schrijfster Paula Gomes. Live uit vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit ter gelegenheid van de heropening van de afdeling Nederlandse Geschiedenis, die vrijdag a.s. heropend wordt door prins Willem Alexander. Met een debat o.l.v. presentator Marnix Koolhaas over het beleid en de ontwikkeling van historische musea in ons land. Aan het debat zullen meedoen: - Peter Sigmond, hoofd van de vernieuwde afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum, - Susan Legêne, hoofdconservator van het Amsterdamse Tropenmuseum, - Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum, - Jan Lucassen, hoogleraar comparatieve sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder een wandeling door de vernieuwde vleugel van de afdeling Nederlandse Geschiedenis. 11.00-12.00: Commentaar op item van 8 november j.l.over de Oosterschelde stormvloedkering n.a.v. antwoord minsiter op kamervragen van ir. Hoekstra van Rijkswaterstaat. Joost de suppoost in het Rijskmuseum in Asmterdam. Manifestatie Vrouw en Werk 1898-1998 in de RAI in Asmterdam, de slotmanifestatie van het jaar waarin de grote tentoonstelling 'Vrouw en arbeid' van 1898 werd herdacht. Vrouwenbeweging en vogelbescherming. Fia Dieteren over haar artikel in 'Historica'. Om 11.25 De Spoor terug documentaire: Van vroede vrouw tot verloskundige. Een driedelige serie over de vroedvrouw en de strijd rond de bevalling. Deel 2: De vroedvrouwenstand bedreigd. Door het groeiende aantal artsen en het dalend aantal geboortes en doordat zwangere vrouwen voor een ziekenhuisbevalling kiezen, wordt het vak van vroedvrouw in de jaren '60 en '70 bedreigd. Serie is voor f 27,50 op cassette te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie verloskundige + uitzenddatum. Tentoonstelling: - Tentoonstelling vernieuwde vleugel Vaderlandse Geschiedenis, Rijksmuseum, Amsterdam - 'Sawasa, Japanese export art in black and gold 1650-1800', isbn 90 400 9279 6, uitg. Waanders - 'Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898' - Maria Grever en Berteke Waaldijk, isbn 90 6861 151 8, uitg. IISG - Artikel over de Vrouwenbeweging en vogelbescherming rond 1900 - Tijdschrift Historica, jaargang 21, nr. 4 (novembernummer)

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Paula Gomes - Vlucht

vanaf 00:05:36

Sinds de vlucht van Paula Gomes uit Indonesië, houden vluchtelingen haar bezig. Ze ziet het op televisie. Over een meisje op de vlucht, die wordt gefotografeerd door een journalist.

Nederlandse musea en de geschiedenis: een debat

vanaf 00:10:15

Uitzending vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam ter gelegenheid van de heropening van de afdeling Nederlandse Geschiedenis. Hoe moeten de musea de geschiedenis weergeven? Op wie richten historische musea zich? Debat onder leiding van Marnix Koolhaas met Peter Sigmond, hoofd van de vernieuwde afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum, Susan Legene, hoofdconservator van het Amsterdams Tropenmuseum, Wim Manuhutu, directeur van het Moluks Historisch Museum en Jan Lucassen, hoogleraar comparatieve sociale geschiedenis aan de VU in Amsterdam. Verder wandelt Gerard Leenders met Kees Zandvliet, conservator Geschiedenis Rijksmuseum, door de vernieuwde afdeling.

De Oosterschelde stormvloedkering - een historische vergissing

vanaf 01:04:07

Commentaar van Marnix Koolhaas. Was de Oosterschelde stormvloedkering een historische vergissing?

Joost de Suppoost

vanaf 01:06:13

Gerard Leenders spreekt met twee kinderen over de Joost de Suppoostdag. Zij maken opdrachten in de afdeling Vaderlandse Geschiedenis in het Rijksmuseum.

Manifestatie Vrouw en Werk

vanaf 01:10:56

De tentoonstelling ‘Vrouw en Arbeid’ van 1898 is op 27 en 28 november 1998 herdacht in het RAI-congrescentrum met de manifestatie ‘Vrouw en Werk 1898-1998’. Daarbij werd het boek ‘Feministische openbaarheid’ aangeboden aan koningin Beatrix. De tentoonstelling van 1898 werd door 100.000 vrouwen bezocht, de manifestatie van 1998 trok slechts 1000 vrouwen. Marnix Koolhaas spreekt met Maria Grever. ‘Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898’ – Maria Grever en Berteke Waaldijk

Vrouwenbeweging en vogelbescherming

vanaf 01:20:37

De Bond ter Bescherming eener Gruwelmode werd in 1892 opgericht door Douairiere De Jong van Beek en Donk, gravin Nahuis. De bond bestreed vrouwenhoeden en vrouwenhoeden die geschikt waren met veren van ‘wreed gedode vogels’. Marnix Koolhaas spreekt met Fia van Dieteren, die een artikel over deze vroege vorm van vogelbescherming publiceerde in het tijdschrift ‘Historica’ van november 1998.

Spoor terug - Van vroede vrouw tot verloskundige

vanaf 01:26:52

Door het groeiend aantal artsen en het dalend aantal geboortes en doordat zwangere vrouwen voor een ziekenhuisbevalling kiezen, wordt het vak van vroedvrouw in de jaren zestig en zeventig bedreigd. Deel twee van een drieluik, ‘De vroedvrouwenstand bedreigd’. Samenstelling Kiki Amsberg en Saskia van Reenen, presentatie Aad Bos.

advertentie