Ovt

Ovt

10.00-11.00: De columnist van de maand november de Indisch-Nederlandse schrijfster Paula Gomes. Ir. A. Hoekstra van Rijkswaterstaat heeft vorige week op een symposium in Yerseke verklaard dat de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde een historische vergissing is geweest. Een gesprek over de besluitvorming rond de bouw van die kering met Michel van Hulten, oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den-Uyl. Aanstaande woensdag is het 80 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog afliep. Het neutrale Nederland was in die tijd, een broeinest van spionage. Eén van de spionagenetwerken die Nederland als uitvalsbasis gebruikte, was de zogenoemde Tsjechische Maffia, die onder leiding stond van de latere presidenten Masaryk en Benes. In OVT een gesprek met Gert Andeweg die werkt aan een boek over die Tsjechische Maffia in Holland. 11.00-12.00: Een gesprek met rijksarchivaris Maarten van Boven over de 'Londense archieven' die tijdens wo 2 in Londen werden aangelegd en nu worden overgebracht naar het Rijksarchief in Den Haag. Harry Lintsen, een van de vier hoofdredacteuren, over het boek 'Techniek in de twintigste eeuw 1'. Een in memoriam van de emeritus hoogleraar Wim Wertheim. Om 11.25 De Spoor Terugdocumentaire: Waakzaam voor het vaderland Een vijfdelige serie over het alledaagse leven in de BVD. Afl. 4. Na het Bureau Nationale Veiligheid (1945) en de Centrale Inlichtingendienst (1947) werd in 1949 de Binnenlandse Veiligheidsdienst in het leven geroepen. Gesprekken met voormalige analisten, volgers, runners en afluisteraars over hun werk. Serie is voor f 37,50 op cassette te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: serie Waakzaam voor het vaderland (BVD). Boeken: - 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw 1; Techniek in ontwikkeling waterstaat kantoor en informatietechnologie', isbn 90 5730 036 2, uitg. Walburg pers

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Paula Gomes - huidskleur

vanaf 00:05:35

‘En de meisjes van Batavia zijn zwart. Pikzwart’, is de regel van een liedje. Paula Gomes werd geboren in Batavia, maar was niet zwart. Over haar baboe, haar Griek en Nelson Mandela, die geen kleuren zag.

De Oosterschelde stormvloedkering

vanaf 00:10:41

De bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde is een historische vergissing, meent ir. Hoekstra van Rijkswaterstaat. Politici, waterschappen, en Rijkswaterstaten kozen voor de verkeerde oplossing tegen de dreiging van het water. Eigenlijk had de Oosterschelde moeten openblijven en hadden de dijken moeten worden verhoogd. Dat was goedkoper geweest en bovendien beter voor de natuur. Kees Slager spreekt met Michel van Hulten, staatssecretaris van Rijkswaterstaat tijdens het kabinet Den Uyl, dat over de bouw van de stormvloedkering besliste. Een reactie van Tweede Kamerlid Jan Geluk (VVD), die kamervragen heeft gesteld over de opmerkingen van Hoekstra. Geluidsfragmenten Smit-Kroes 1986, Van Hulten en ‘Oosterscheldezilt’ van Ko Polfliet

Tsjechische spionnen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

vanaf 00:33:42

Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog een broeinest van spionage, aangezien ons land neutraal was. Een van de spionagenetwerken die gebruik maakten van Nederland was de zogenaamde Tsjechische Maffia, die onder leiding stond van de latere presidenten Masaryk en Benes. Paul van der Gaag praat met Gert Andeweg, die bezig is met een boek over dit onderwerp.

Londense archieven naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag

vanaf 01:03:42

De Londense archieven worden openbaar voor iedereen. Ze verhuizen van het Ministerie van Defensie naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Nu kan de geschiedenis van het Ministerie van Oorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog eenvoudig worden bekeken. In het archief zit veel informatie over vluchtelingen. Kees Slager spreekt met Maarten van Boven.

Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw

vanaf 01:07:53

Ongeveer drieduizend pagina’s over techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Dat is het doel van een nieuwe serie, die uiteindelijk 7 delen moet gaan omvatten. De geschiedenis van de techniek, verweven met de geschiedenis van Nederland. Kees Slager spreekt met Harry Lintsen, naar aanleiding van het uitkomen van het eerste deel. ‘Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 1. Techniek in ontwikkeling waterstaat kantoor en informatietechnologie’ red. o.a. Harry Lintsen

Spoor terug - BVD - Waakzaam voor het Vaderland

vanaf 01:25:34

Wat betekent werken voor de BVD voor het privé-leven van de werknemers? Ze konden en mochten het thuis niet over hun werk hebben. Dat was niet altijd even eenvoudig. Over het geïsoleerde bestaan van de geheime agent. Een aantal voormalige BVD’ers spreekt over hun werk. Deel 4. Samenstelling Paul Arnoldussen Hans Olink, presentatie Kiki Amsberg.

In memoriam W.F. Wertheim

vanaf 20:40:02

Emeritus hoogleraar sociologie W.F. Wertheim (1907-1998) maakte als tienjarige de Russische revolutie in St. Petersburg mee. Hij werd later vooral bekend door zijn verheerlijking van de Culturele Revolutie in China. ‘Als je een ideaal nastreeft maak je fouten. En die fouten mag je iemand niet nadragen’, zei Wertheim over de Nederlander Sebald Rutgers, die naar de Sovjet-Unie was getrokken en tot zijn dood Stalin bleef verdedigen. Hans Olink over zijn ontmoetingen met Wertheim.

advertentie