Column van Willem Drees: De revolutie van Troelstra in 1918

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 1 (5 min.)