Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 12: Emancipatie homoseksuelen

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 2 (40 min.)

Spoor terug: De Gedroomde Eeuw 12: Emancipatie homoseksuelen

Fragment OVT 21 maart 1999 uur 2 (40 min.)

In 1911 wordt artikel 248bis van kracht in het Wetboek van Strafrecht. Het zogenaamde 'homoartikel' verbood meerderjarigen ontucht te plegen met minderjarigen van hetzelfde geslacht. Duizenden homoseksuelen, vooral mannen, werden vanwege deze wet opgepakt. Juristen en psychiaters probeerden hun homoseksuele medemens te 'genezen', soms met vergaande middelen als castratie. Het 'homoartikel' wordt pas in 1971 afgeschaft. Pas daarna kan de werkelijke emancipatie van homoseksuelen beginnen. 'Sodom's zaad bestreden'. Samenstelling: Marnix Koolhaas en Jacqueline Maris.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over de vergissing van Troelstra. Deze week overleed het oud-Tweede Kamerlid van de VVD Theo Joekes. Fragmenten uit een radiodocumentaire over Theo Joekes van Cees Grimbergen. Afgelopen week hield prof. Wim Denslagen een oratie bij zijn aanvaarding van het byzonder hoogleraarschap 'Theorie en de geschiedenis van de monumentenzorg' aan de Universiteit van Utrecht. Een gesprek met hem over het taboe op reconstructies van monumenten. Deze week verscheen het boek 'Het zilveren Zeist'. Een gesprek met de auteur Willem Voorthuyzen over de geschiedenis van de Zeister bestekindustrie (Gero, Sola) tussen 1900 en 1980. 11.00-12.00: In het tweede uur van OVT aandacht voor de CD Gramschap, een gesprek hierover met Nico Apeldoorn. En een fragment van JohnLlennon die 'Don't let me down' zingt tijdens zijn 'Bed-In for Peace' van John Lennon en Yoko Ono, dertig jaar geleden in het Amsterdamse Hilton Hotel. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 12: Sodom's zaad bestreden In 1911 wordt artikel 248bis van kracht in het Wetboek van Strafrecht: 'De meerderjarige, die met een minderjarige van hetzelfde geslacht, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar.' Het wetsartikel zal bekend worden als het 'homoartikel'. Duizenden homoseksuelen, vooral mannen, worden er door opgepakt. Tot in de jaren zestig proberen juristen en psychiaters om de homoseksuele medemens door middel van gevangenisstraf of dwangtherapie te 'genezen'. Zelfs castraties worden daarbij niet geschuwd. Een nachtmerrie waaraan pas in 1971 met de afschaffing van artikel 248bis een einde komt. Pas daarna kan de werkelijke emancipatie van homoseksuelen beginnen. BOEKEN: - 'Nostalgie en modernisme in de monumentenzorg' - prof.dr. W.F. Denslagen , isbn 90 73446 90 2, - 'Het zilveren Zeist'; De geschiedenis van de Zeister bestekindustrie (+1900-+1980)- dr. W.D. Voorthuysen, isbn 90 803827 2 8 - Jubileum-expositie 'Bed-In for Peace'- Hilton Hotel Amsterdam 25/3 t/m 5/4 - CD Gramschap - Konkurrent, Postbus 15582, 1001 NB Amsterdam

advertentie