Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over de Eerste Wereldoorlog en de sociaal-democratie. Een interview met John Schuster n.a.v. zijn onlangs verschenen boek 'Poortwachters over Immigranten: het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland'. Afgelopen week promoveerde Evelien Tonkens op het proefschrift 'Het zelfontplooiingsregime; De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig'. Een gesprek met haar over Dennendal. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met Jeroen Salman over zijn deze week verschenen boek 'Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar' Fragment uit de cassette Arbeidersstrijdliederen, deel 2. Fragment van een interview met mevrouw Minarsah Soedarpo-Wiranatakoesoema n.a.v. het onlangs verschenen boek - 'Niet louter kleine toegenegenheden; Herinneringen van een Indonesische vrouw' .
11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 11: Het communisme Tijdens het Deventer-congres van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, wordt de zogenoemde Tribune-groep geroyeerd. Het gaat om een groepje principiële marxisten die het blad De Tribune uitgeven en oppositie voeren tegen partijleider Troelstra, omdat die teveel water bij de wijn doet. Ze richten, nadat ze uit de SDAP gegooid zijn, hun eigen Sociaal Democratische Partij op, die later zal worden omgedoopt tot Communistische Partij Nederland. BOEKEN: - 'Poortwachters over Immigranten: het debat over immigratie in het naoorlogse Groot-Brittannië en Nederland' - John Schuster, isbn 90 5589 124 x, uitg. Het Spinhuis - 'Het zelfontplooiingsregime; De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig', isbn 90 351 2066 3, uitg. Bert Bakker - 'Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar'- Jeroen Salman, isbn 90 5730 056 7, uitg. Walburg pers - 'Niet louter kleine toegenegenheden; Herinneringen van een Indonesische vrouw' (KITLV)- mevrouw Minarsah Soedarpo-Wiranatakoesoema - Klankbeeld 55: Arbeidersstrijdlieren, deel II van 2, NAA, Amsterdam, tel: 020-665 29 66

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Gedroomde eeuw 11: het communisme (1917)

vanaf 01:10:40

.

advertentie