Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw. N.a.v. de discussie rond sociale zekerheid tussen kabinet en sociale partners een gesprek met Joop Roebroek over de geschiedenis van de sociale zekerheid en de financiering daarvan. Van Joop Roebroek verscheen vorig jaar het boek 'De beschavende invloed des tijds: Twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland'. Een gesprek met Jan-Jaap v.d. Berg over zijn onlangs verschenen proefschrift 'Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970' Verder aandacht voor het vrijdagavond gehouden Millenniumgebed in de Domkerk in Utrecht, waar christenen in Nederland, voor één keer zonder onderscheid gezamenlijk oproepen om bij het afsluiten van het millennium samen te komen en te bidden. Millenniumgebed is een moment van inkeer en schulderkenning. 11.00-12.00: En in het tweede uur bespreekt historicus Peter Klein diverse historische boeken die de afgelopen paar maanden zijn verschenen. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 48: De Spelende Mens Over de idealen van de jongeren in de jaren zestig die door happenings, ludieke acties, provocaties en witte plannen de machtsverhoudingen wilden aantasten en de verbeelding aan de macht wilden brengen. Boeken: - 'De beschavende invloed des tijds: Twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland'- Joop M. Roebroek, Mirjam Hertogh, uitg. Vuga, isbn90 5749 218 0 - 'Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970' - Jan-Jaap v.d. Berg, uitg. Kok, isbn 90 435 01 51 4 - 'Dr. M. van Blankenstein-een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964"- E. van Blankenstein, uitg. SDU, isbn 92 12 08749 X - 'Voor Volkenbond en Vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946'- Remco van Diepen, uitg. bert Bakker, isbn 90 351 21287 - 'In Indische wateren Anske Hielke Kuipers, Gezaghebber van de Gouvernementsmarine 1833-1902-M.E. Kuipers, uitg. Walburgpers, isbn 90 12 08749 X - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische ontwikkeling in Banten, West Java (1600-1750), uitg. Verloren, isbn 90 6550 067 7 - 'De moord op Karel de Goede', uitg. Davidsfonds, isbn 90 615286 8 - 'Het kookboek van de eeuw' , uitg. Kosmos, isbn 90 215 85529 - 'Het rooms-Friese Recht', uitg. verloren, isbn 90 6550 075 8

advertentie