Ovt

Ovt

Deze uitzending wordt opgenomen in het Nationaal Vakbondsmuseum in Amsterdam. Dit gebouw van de architect H.P. Berlage werd in 1900 in gebruik genomen door de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDP) van Henri Polak en Jan van Zutphen en kreeg al snel de bijnaam 'De Burcht'. Het gebouw werd het symbool voor de idealen van de ANDB. Aan het begin van de uitzending de eerste column van een 26-delige serie, waarin oud-minister-president Willem Drees persoonlijke herinneringen ophaalt aan de eerste helft van de eeuw. Aflevering 1: Over zijn kennismaking met het socialisme. (Eerder uitgezonden door de VARA-radio in 1960/1961.) Verder discussiëren in het eerste uur vier biografen van evenzoveel kunstenaars, die zich omstreeks 1900 vol overgave tot het socialisme bekeerden in de overtuiging dat de wereld aan het begin stond van een nieuw tijdperk, een tijdperk dat ook 'de nieuwe mens' zou voortbrengen. Elsbeth Etty, Jan Fontijn, Herman de Liagre Böhl en Hans Goedkoop vertellen over de toekomstverwachtingen (en teleurstellingen) van Henriëtte Roland Holst, Frederik van Eeden, Herman Gorter en Herman Heijermans. Ten slotte om 11.15 uur het eerste deel van de nieuwe Spoor Terug-documentaire, die het hele jaar 1999 zal duren, onder de titel De gedroomde eeuw. Honderd jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen daarin de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 1: De droom van de productiecoöperatie, zoals die in de kolonie Walden van Frederik van Eeden, rond 1900 vorm kreeg en in de jaren zeventig in iets andere vorm bij Impuls in Pieterburen opnieuw in de praktijk werd gebracht.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Willem Drees: herinnering aan socialistische bewustwording in 1902

vanaf 00:04:47

column van oud-premier Willem Drees over de eerste socialistische vergadering die hij bijwoonde tijdens een felle verkiezingsstrijd in 1902 in Amsterdam. [De column is een HA-fragment van een serie wekelijkse radiopraatjes die Drees tussen 1960 en 1962 voor de VARA-radio hield met als titel 'Zestig jaar levenservaring'

Het socialistisch optimisme in 1900 (H. Roland Holst, van Eeden, Gorter, Heijermans)

vanaf 00:09:46

vraaggesprek met biografen Elsbeth Etty, Jan Fontijn, Herman de Liagre Böhl en Hans Goedkoop over de socialistische bekering van de kunstenaars Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter, Frederik van Eeden en Herman Heijermans in het begin van de twintigste eeuw. Zij bekeerden zich in de overtuiging dat de wereld aan het begin stond van een nieuw tijdperk, een tijdperk dat ook een 'nieuw mens' zou voortbrengen;

De Gedroomde eeuw (deel 1): Walden (Frederik van Eeden - 1900)

vanaf 01:14:36

Eerste aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'De droom van het utopisch socialisme' over het leven en werk in de woon- en werkgemeenschappen Walden nabij Bussum en Impuls in Pieterburen. Vraaggesprekken over de kolonie Walden met twee nakomelingen van oud-kolonisten, met de zoon van een buurtbewoner en met Jos de Ley en Bernt Luger, auteurs van het boek 'Walden in droom en daad'. Gespreksonderwerpen zijn: de beweegredenen van de arts, psychiater, schrijver en dichter Frederik van Eeden om in 1898 een woon- en werkgemeenschap te stichten; de kolonisten, die bestonden uit intellectuelen, arbeiders, boeren en ex-patiënten van Van Eeden; de florerende bakkerij van Walden; het faillissement van de kolonie Walden in 1907. Bevat een verslag van een bezoek aan de voormalige kolonie Walden. Omlijst met citaten uit verschillende geschriften van Van Eeden en van een oud-kolonist en uit de notulen van een vergadering van de kolonie uit 1903. Vraaggesprekken over de woongemeenschap Impuls met oprichter René Kres en met oud-gemeenschapsleden Onco Tattje en Frederica Erwteman. Gespreksonderwerpen zijn: de oprichting van Impuls in 1974; de werkverdeling en bedrijvigheid binnen de gemeenschap; de goedlopende zuurdesem-bakkerij van Impuls; het onderwijs dat de gemeenschapskinderen kregen; het 'Pieterburens Liefdes Oproer', dat het einde van de woongemeenschap in 1980 inluidde. Bevat een verslag van een bezoek aan de voormalige woongemeenschap Impuls. Ge

advertentie