Ovt

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Kan de Tweede Kamer haar werk nog wel doen: het controleren van de regering. Over deze vraag en over het oppositievoeren in een democratie met parlementair-historicus Gerard Visscher en oud-PVDA politicus en bewindsman Bram Stemerdink. Dit n.a.v. het opstappen van Rob van Gijzel uit de PVDA-fractie vanwege de bouwfraude-affaire. Verder een gesprek met Jan-Willem Delicat over zijn proefschrift 'Van ijzeren vuist naar zachte hand? Idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901-1961'. 11.00-12.00: Een reportage over de tentoonstelling in het Zeeuws Archief in Middelburg. 'Van Familiezaken en Hielelikkers', over gelegenheidspoëzie. Op de tentoonstelling worden gedichten getoond die de Zeeuwen afgelopen eeuwen hebben geschreven. Een gesprek met de samenstelster Lineke van den Bout. Een gesprek met Lutgard Mutsaers over de deze week overleden historicus Hans Righart, columnist van HP/De Tijd en auteur van diverse boeken over de jaren zestig. En een reportage vanuit Katwijk over het zojuist verschenen boek 'Vuurbaak dooft het licht: Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging' met de redakteur van het boek Sandra Kornet-van Duyvenboden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: : Working Class Hero Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren '70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. Aflevering 2: De Jongens van de Peperstraat Wilt u een casettes of cd's van de 4-delige serie bestellen maak dan f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) over op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. Working Class Hero (of SP in Oss). INFO: - 'Het geheim van Oss', Een geschiedenis van de SP - Kees Slager, uitg. Atlas, isbn 90 450 0563 8 - 'Van buitengaats naar Binnenhof: P.J.S. de Jong, een biografie-Jan Willem Brouwer en Johan Merriënboer, uitg. SDU, isbn 90 12 08774 0 - - 'Van ijzeren vuist naar zachte hand? Idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901-1961' Jan-Willem Delicat, isbn 90 9015264 4 - 'Vuurbaak dooft het licht: Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging', uitg. Wouda, Katwijk, isbn 90 804414 3 0 - Tentoonstelling 'Van Familiezaken en Hielelikkers' - Zeeuws Archief, Middelburg, t/m 16 maart

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Column van Kees Sorgdrager over Piet de Jong

vanaf 00:04:04

Kees Sorgdrager ging naar de voormalige Eerste Kamer voor de presentatie van de biografie van oud-minister-president Piet de Jong. Deze katholieke politicus en voormalig duikbootcommandant werd tijdens zijn bewind tussen 1967 en 1971 meewarig bekeken. Een mannetje dat op de winkel paste in de roerige jaren zestig. De biografie betekent eerherstel voor de Jong, die de onrust in de samenleving verend opving, maar ook duidelijke grenzen had. Verder over de duikbootbemanning die onder hem diende en zijn ministerploeg. Sordrager concludeert tenslotte dat geschiedenis een mooi vak is. Boek: Van buitengaats naar Binnenhof: P.J.S. de Jong. Een biografie, door Jan Willem Brouwer en Johan Merrienboer.

Oppositievoeren in een democratie: verzet tegen de eigen regerende fractie

vanaf 00:10:05

Het is niet eenvoudig voor een lid van een regerende partijfractie in de Kamer om stelling te nemen tegen de fractiediscipline. PvdA er Rob van Gijzel was de laatste die dat deed en hij trad daarna af. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat oppositie vanuit regeringpartijen niet bijzonder welkom is. Worden de dissidenten weggewerkt en blijven alleen de kleurloze volgers over? Jos Palm spreekt met parlementair-historicus Gerard Visscher en oud-PvdA politicus Bram Stemerdink. Ook een paar reacties van Kees Sorgdrager.

Rijksopvoedingsgestichten 60 jaar: over de zin van heropvoeding

vanaf 00:35:31

Romanfiguur Ciske de Rat belandde in een opvoedingsgesticht. Die waren bedoeld om ontspoorde jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Ze werden uit de maatschappij gehaald om in een opvoedingsgesticht klaar te worden gestoomd voor deelname aan diezelfde maatschappij. Waren de heropvoeders zich bewust van het paradoxale van hun werk? Annelies van der Goot spreekt met promovendus Jan-Willem Delicat. Boek: Van ijzeren vuist naar zachte hand? Idee en praktijk in de rijksopvoedingsgestichten 1901-1961, door: Jan-Willem Delicat.

Zeeuwse gelegenheidsdichters in Middelburg

vanaf 01:02:32

Een reportage van Marnix Koolhaas vanuit het Zeeuwse Archief te Middelburg, waar hij de tentoonstelling Van Familiezaken en Hielenlikkers over gelegenheidspoëzie bezocht.

In memoriam: Hans Rigthart

vanaf 01:10:40

Annelies van der Goot en Jos Palm praten met Lutgard Mutsaers over de deze week overleden historicus Hans Rigthart, die boeken over de jaren zestig schreef en columnist van HP/De Tijd was.

Vuurbaak in Katwijk: Vissersplaats zonder haven

vanaf 01:18:37

De grootste vissersvloot van ons land kwam ooit uit Katwijk. Maar door het ontbreken van een haven en schaalvergroting in de visserij is Katwijk niet meer wat het is geweest. Zelfs werd een jaar geleden de rederijvereniging Vuurbaak opgeheven. Paul van Gaag ontmoette Sandra Kornet bij de vuurtoren, waar ruim honderd jaar geleden de geschiedenis van de rederijvereniging Vuurbaak begon. Boek: Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging onder redactie van Sandra Kornet- van Duyvenboden

Het Spoor terug: De SP in Oss Working Class Hero deel 2

vanaf 01:26:37

Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren 70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. De jongens van de Peperstraat, deel 2 van een vijfdelige serie. Samenstelling Kees Slager.

advertentie