Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 14 - Op vrouwen, vooruit in de strijd!

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 14 - Op vrouwen, vooruit in de strijd!

Aan het einde van de 19e eeuw begon bij vrouwen het besef door te dringen dat zij tweederangs burgers waren. Indien zij gelijkwaardig aan de man wilden worden, dan moesten zij strijden voor kiesrecht. Ze verenigden zich in vrouwenbonden en gingen schoorvoetend de straat op om voor het eerst te demonstreren. De golf van vrouwenbonden en vrouwenverenigingen die zich op allerlei terreinen inzetten is de eerst feministische golf.

Eind jaren zestig van de 20ste eeuw bleek dat de positie van vrouwen nog steeds ondergeschikt was. De seksegelijkheid stond wel formeel in de wet, maar de praktijk was anders; geen gelijk loon voor hetzelfde werk, slechte sociale wetten en geen voorzieningen voor werkende vrouwen. Opnieuw gingen vrouwen de straat op, nu met leuzen als 'Baas in eigen buik', 'de pil in het ziekenfondspakket' en 'recht op abortus'. Ze vormden vrouwenpraatgroepen en richtten Blijf van mijn lijf-huizen op voor vrouwen die mishandeld werden. De tweede feministischegolf was een feit. De documentaire bestaat grotendeels uit HA-fragmenten, aangevuld met vraaggesprekken met politicologen Marianne Braun en Jet Bussemaker, tevens PVDA-Kamerlid.

Aan de orde komen: de achtergestelde positie van de vrouw in de 19e en begin 20ste eeuwse wetgeving; de aanloop tot de grondwettelijke invoering van het vrouwenkiesrecht in 1922; de nog immer achtergestelde maatschappelijke en wettelijke positie van de vrouw in de jaren '50 van de 20e eeuw; de opheffing in 1956 van de 'wet van de handelingsonbekwaamheid' van gehuwde vrouwen; de achtergestelde positie van vrouwen in het sociale zekerheidsstelsel omdat dit gebaseerd was op het kostwinnersschap; de activiteiten van Dolle Mina en Man Vrouw Maatschappij; de reactie van de overheid vanaf de jaren '70 op de maatschappelijke discussie over de positie van de vrouw; de afschaffing onder druk van Europese richtlijnen van het kostwinnersprincipe binnen het sociale zekerheidsstelsel in de jaren '80; de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen sinds de jaren '80.

Omlijst met citaten uit historische bronnen, waaronder het artikel 'Het onbehagen van de vrouw' uit 1968 van de feministe Joke Kool-Smit.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-minister-president Willem Drees over zijn tijd als wethouder in Den Haag en de commotie rond het dragen van de juiste badkleding. De bombardementen van de NAVO in Servië en Kosovo heeft geleid tot heftige discussies in Groen Links over de inzet van de NAVO. Hoe is het met de pacifistische idealen van Groen Links tien jaar na de oprichting van deze politieke partij? Een gesprek over Groen Links met Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen) , één van de auteurs van het over een paar weken te verschijnen boek over Groen Links 'Verloren illusie, geslaagde fusie? Groen Links in hsitorisch en politicologisch perspectief'. En een gesprek met militair-historicus Jan Schulten over de manier waarop oorlogen in de afgelopen eeuw aan het Nederlandse volk werd verkocht. Op welke manier werd er propaganda gevoerd? 11.00-12.00: Aandacht voor Koning Willem II die 150 jaar geleden in Tilburg overleed en daar nu wordt herdacht. In OVT enige kritische kanttekeningen bij deze koning. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 14: ''Op vrouwen, vooruit in de strijd!'' Aan het eind van de vorige eeuw begon bij vrouwen het besef door te dringen dat zij tweederangs burgers waren. Wilden zij gelijkwaardig aan de man worden, dan moesten zij strijden voor kiesrecht. Ze verenigden zich in vrouwenbonden en gingen schoorvoetend de straat op om voor het eerst te demonstreren. De golf van vrouwenbonden en vrouwenverenigingen die zich op allerlei terreinen inzetten, is de 1e Feministische Golf. Eind jaren zestig bleek dat de positie van vrouwen nog steeds ondergeschikt was. De gelijkheid stond dan wel formeel in de wet, de praktijk was anders: geen gelijk loon voor hetzelfde werk, slechte sociale wetten, geen voorzieningen voor werkende vrouwen. Opnieuw gingen ze de straat op met leuzen als: Baas in eigen buik, de pil in het ziekenfondspakket, en recht op abortus. Ze vormde vrouwenpraatgroepen, en richtten Blijf van mijn Lijfhuizen op voor vrouwen die mishandeld werden. De Tweede Feministische Golf heeft veel bereikt, maar er blijft nog het een en ander te wensen over. BOEKEN/TENTOONSTELLINGEN: - 'Verloren illusie, geslaagde fusie? Groen Links in historisch en politicologisch perspectief'-Lucardie/Schuur/Voerman, isbn 90 6695 145 1, DSWO-press, Leiden (verschijnt 19 mei) - Tentoonstelling 'Herinnering aan Koning Willem II in Tilburg'- Gemeentearchief , Tilburg t/m 12 mei - Boek 'Koning Willem II; Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg'- Ronald Peeters, Gemeente Tilburg

advertentie