Nederlands-Russische betrekkingen 1714-1725

OVT 2 juni 2013

Nederlands-Russische betrekkingen 1714-1725

OVT 2 juni 2013

Afgelopen week hield Hans van Koningsbrugge hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen zijn oratie en verscheen zijn boek ‘De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland, 1714-1725. Het verhaal van twee verloren vriendschappen’.
Over misverstanden, blunders en verkeerde inschattingen van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de Oostzee in de eerste helft van de achttiende eeuw. Dit terwijl het economisch belang van de handel met de gebieden rondom de Oostzee, de moedernegotie, voor de Republiek onverminderd cruciaal was. De verstandhouding tussen tsaar Peter de Grote en Nederlandse regenten was ronduit slecht.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis;Vluchtelingen in Nederland; Column Nelleke Noordervliet; Tachtigjarige Oorlog;  Haarlok WillemI; Nederlands-Russische betrekkingen 1714-1725; Het Spoor terug:Goudkoorts in de Noordzee