Dagboek van een beul

Dagboek van een beul

Mediëvist Hans Mol over het ‘Dagboek van een beul. Meester Frantz Schmidt van Neurenberg (1554-1634)’van  Joel Harrington. Gedurende vijfenveertig jaar was van Neurenberg beul van beroep; hij doodde eigenhandig 361 mensen en folterde een veelvoud daarvan. De beul is een zeer beladen symbool van het vroegmoderne Europa, een figuur die door de gemeenschap met de nek werd aangezien en geminacht. Maar Meester Frantz, zoals hij liefkozend werd genoemd, was tevens een geëerd lid van de lokale elite, alom gerespecteerd om zijn vroomheid en loyaliteit.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

50 jaar na JFK in Berlijn; Brazilië; Column Philip Freriks; Dagboek van een beul; De familie Bonaparte; Het Spoor terug: Heimwee, dl. 1

advertentie