Volkerenslag 1813

Volkerenslag 1813

200 jaar geleden vond tussen 16 en 19 oktober De Slag bij Leipzig oftewel de Volkerenslag plaats. In 1813 werd de slag uitgevochten door de legers van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden tegen het Franse leger van Napoleon. Er waren meer dan 600.000 soldaten bij betrokken en daarmee was dit de grootste veldslag in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog. Hierna werd Napoleon uiteindelijk afgezet en verbannen naar Elba.De slag wordt nu in Leipzig nagespeeld en de MDR doet daarvan ‘live’ verslag. Een gesprek met Napoleonkenner Bart Funnekotter over de Volkerenslag van 1813.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Volkerenslag 1813; Martin Luther King; Uitreiking Libris Geschiedenis Prijs 2013