OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 2: Friesland

OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 2: Friesland

Tweede aflevering van de twaalfdelige zomerserie De Twaalf Provincien, over de geschiedenis van Friesland, gemaakt door Paul van der Gaag. Aan de vooravond van de aanstaande regionale herindeling van Nederland onderzoekt de redactie van OVT hoe het gesteld is met het historisch besef per provincie. Er is een vragenlijst opgestuurd naar de provincies en aan de hand van de antwoorden zal een klassement worden opgesteld. De winnende provincie - met het grootste historisch besef dus - krijgt de OVT-trofee uitgereikt op 19 september a.s.
In de studio wordt gepraat over het onderzoek en over diverse onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van die provincie, met een zogenaamde deskundige. Deze keer dus met Johan Frieswijk, medewerker van de Fryske akademie.
Het interview wordt onderbroken door diverse reportages.
Met achtereenvolgens o.a.:
10.15 Reportage van Paul van der Gaag bij Wijnaldum. Paul praat daar met archeoloog Danny Gerrets over de terp die daar afgegraven wordt.
10.26 Reportage van Paul op zoek naar het oudste geluid van Friesland. Hij heeft een opname van rond de eerste wereldoorlog van de Leeuwarder cabaretier en cafébaas Ype Schaaf.
10.45 Herdenking van de Slag bij Warns in Gaasterland die plaatsvond in 1345. Het was een veldslag tussen de Hollanders en de Friezen, als onderdeel van de 100-jarige oorlog. Geprobeerd werd toen Friesland te veroveren. De laatste herdenking op 23 september 1992 is uitgelopen op een massale uiting van rechts-nationalisme.
11.10 Reportage van Paul van der Gaag naar aanleiding van het Verkadealbum Friesland. Er is een wandelboekje samengesteld aan de hand van dat Verkadealbum van Thijsse en Paul praat met de samensteller daarvan.
11.35 In 1926 werd door de sociaaldemocratische verbruikerscoöperatie Excelsior het hotel Excelsior opgericht op Ameland. Arbeiderskinderen konden daar op vakantie. Dit jaar wordt het gesloopt. Een reportage over dit hotel.
11.46 Reportage van Paul van der Gaag over een wedstrijd Kaatsen, de nationale sport. Hij praat o.a. met kaatsverslaggever Johannes Lolkema over de nogal ondoorgrondelijke regels van het kaatsen.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie