OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 10: Utrecht

OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 10: Utrecht

Tiende aflevering van de twaalfdelige zomerserie de Twaalf Provinciën, over de geschiedenis van Utrecht gemaakt door Paul van der Gaag. Aan de vooravond van de aanstaande regionale herindeling van Nederland onderzoekt de OVT-redactie hoe het is gesteld met het historisch besef per provincie. Er is een vragenlijst opgestuurd naar de provincies en aan de hand van de antwoorden zal een klassement worden opgesteld. De winnende provincie - met het grootste historisch besef dus - krijgt op 19 september a.s. de OVT-trofee uitgereikt. In de studio wordt gepraat over het onderzoek en over diverse onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de provincie. Dit keer wordt gesproken met Dhr. Prof. Dr. C. Dekker, historicus en oud-rijksarchivaris van de provincie.

Het interview wordt afgewisseld met diverse reportages:
10.07 Paul van der Gaag had een gesprek met de stadsarcheoloog Huib de Groot. In het centrum van Utrecht is deze zomer op het Domplein het restant van een oud kerkje opgegraven.
In studio met Cees Dekker praat hij over de archeologie en de belangrijkheid daar van en of de Utrechters hun historie niet wegmoffelen. Is een archeoloog op zo'n grote stad niet te weinig? In de tijd dat Willibrord zijn kerkje bouwt, bestaat Utrecht nog niet zoals het nu bestaat. Het bisdom dat dan gesticht wordt is wel de basis van de provincie. 690 zou de ontstaansdatum van Utrecht kunnen zijn. Dhr. Cees Dekker is een boek aan het schrijven over de geschiedenis van Utrecht.
10.32 Item over de Waterlinie. Een gesprek met Dick Leegwater die zich beijvert voor het behoud van oude vestingwerken. Met hem trok Paul van der Gaag langs deze typisch Nederlandse verdedigingsmethode.
10:49 Rikkert de Jong, een Spakenburger die 41 jaar gevaren heeft, verteld over de geschiedenis van zijn dorp. Op 4 september werd de jaarlijkse vissersdag gehouden, waarbij het visserijverleden van Spakenburg centraal staat.
11:08 Een lied geschreven en gezongen door de in Utrecht, in de arbeiderswijk de 7 steegjes, geboren en getogen Jan Klein. Daarna met dhr. Dekker gesprek over deze wijk die ooit zelfs op de nominatie stond om te worden gesloopt. Door verzet van de bewoners blijft het nu behouden.
11:16 Nol Tanis, een 71-jarige rasechte Veenendaler, ging op 14 jarige leeftijd in 1936, in de sigarenfabriek werken. Geboren in een arbeidersgezin met 15 broers en zussen.
11:32 In Utrecht blijken twee woordenboeken te bestaan over dialecten, een van de Vechtstreek en een van Zuid Utrecht. De schrijver van het laatste boek, Harry Scholtmeijer aan het woord.
11:44 In Utrecht, op de zolder van het Archeologisch Bouwhistorisch Centrum had Paul van der Gaag een gesprek met Marieke Knuyt, afgestudeerd op een Utrechtse verzameling behang. Onderzoek van de Stichting Historische Behangsels wordt niet door de provincie gefinancierd.
11:54 Op band een fragment van de NCRV, het programma Hier en Nu, Beatrix bezoekt in 1973 Utrecht waar het winkelcentrum Hoog Catharijne wordt geopend.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie