OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 11: Zuid-Holland

OVT / Spoor Terug

De Twaalf Provinciën 11: Zuid-Holland

Elfde aflevering van de twaalfdelige zomerserie de Twaalf Provinciën, over de geschiedenis van Zuid-Holland, gemaakt door Kees Slager. Aan de vooravond van de aanstaande regionale herindeling van Nederland onderzoekt de OVT-redactie hoe het is gesteld met het historisch besef per provincie. Er is een vragenlijst opgestuurd naar de provincies en aan de hand van de antwoorden zal een klassement worden opgesteld. De winnende provincie - met het grootste historisch besef dus - krijgt op 19 september a.s. de OVT-trofee uitgereikt. In de studio wordt gepraat over het onderzoek en over de diverse onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de Provincie.
Dit keer wordt gesproken met de heren Rob Huybrecht en Wim Heersink, o.a. over de ontstaansgeschiedenis van Zuid-Holland.

Het interview wordt afgewisseld met diverse reportages:
10.13 Reportage over de Vlist. Kees Slager maakt een tochtje langs een van die schilderachtige riviertjes in het Hollandse Polderland. Zijn vraag aan archivaris Cees Schoute: Hoe zag Holland er vroeger uit?
10.34 Stukje politieke geschiedenis, vanaf het jaar 1100 is er sprake van een Graaf van Holland.
12e eeuw: grotere welvaart, ontginningen, verstedelijking. Met stedelijk historicus van Dordrecht, Peter Schotel, had Kees Slager een gesprek over de bijeenkomst in Dordrecht in 1572 van de nieuwe stedelijke regeringen. Eerste vrije Statenvergadering. Zie ook kaart nr.10721 over deling van
Zuid-Holland.
10.50 Weer een stukje geschiedenis over Zuid-Holland, met Rijksarchivaris Frank Otten uit Den Haag. Sinds 1840 is er officieel sprake van 2 provincies. Voor die tijd was er al iets van een deling tussen Noord en Zuid. Ook een stuk over de 80-jarige oorlog en de rol van Holland daarin. Van Oldenbarnevelt en Johan de Witt waren typische Hollandse tegenhangers van Oranje. Stuk over de Godsdienstvrijheid in Holland en de stroom van buitenlanders die zich in loop der tijd vestigt in Holland.
11.09 Kees Slager bezoekt in Rockanje het waarschijnlijk kleinste openluchtmuseum "De Duinhuisjes". Dit museum is voor 100% het resultaat van vrijwilligerswerk v.d. leden van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. Een gesprek met o.a. Carla van Zoelen.
11.30 Kees Slager praat in de Rotterdamse havens op een bijeenkomst van gepensioneerde stukgoedarbeiders met dhr. J. Oosthoek.
11.47 Item over de opdeling van het eiland Goeree-Overflakkee, wat tussen de wal en het schip dreigt te vallen als Zuid-Holland wordt opgesplitst en Rijnmond een eigen provincie wordt. Een gesprek met Lourens Visser in Stellendam bij welke provincie hij zich het meest thuis voelt, mocht de deling ooit plaatsvinden. Lourens Visser is een geboren en getogen Goereeënaar, wethouder en boer.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie