OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van de sportjournalist Herman Kuiphof, de gastcolumnist van de maand september, over het WK voetbal in 1970 in Mexico;
2. vraaggesprek met criminoloog Herman Bianchi over de geschiedenis van het kerkasiel naar aanleiding van de kritiek van fractievoorzitter De Hoop Scheffer van het CDA en staatssecretaris Schmitz van Justitie op het huidige beleid van de Nederlandse kerken waar verschillende Iraanse asielzoekers hun toevlucht hebben gezocht. Geïllustreerd met een HA-fragment;
3. vraaggesprek met militairhistoricus Jan Hoffenaar over het politieke leven en werk van de voormalige CHU-staatssecretaris van Defensie Calmeyer, die leefde van 1895-1990. Dit naar aanleiding van Hoffenaars recente promotie op zijn bewerking van Calmeyers biografie 'Herinneringen. Memoires van van een christen, militair en politicus'. Geïllustreerd met een HA-fragment;
4. Kort commentaar op het feit dat de gemeente Nieuwegein een plaatsnaam naar Wies Moens wil noemen, deze Vlaming die zowel in de eerste als tweede wereldoorlog fout was.
5. telefonisch vraaggesprek met Rien Robijns naar aanleiding van zijn heruitgave van 'Hamel's Journael'. De Gorinchemer Hendrick Hamel leed in 1653 schipbreuk met een VOC-schip op een Koreaans eiland en schreef in 1667 een journaal over Korea, waardoor dit land voor het eerst in Europa bekendheid kreeg;
6. reportage over de onthulling van een standbeeld van de edelman Hendrik van Brederode, oftewel de 'Grote Geus', in Vianen. Met een vraaggesprek met initiatiefnemer Jos de Meijere over de belangrijke rol van Van Brederode in de Tachtigjarige Oorlog;
7. reportage over een reünie van de verzetsgroep van Joop Westerweel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog joden hielp onderduiken en vluchtroutes via Spanje naar Palestina organiseerde. Met vraaggesprekken met oud-verzetsstrijder Jan Smit, de voormalige joodse vluchtelinge Lotty Siesel, een voormalige joodse onderduiker en Willy Westerweel, de weduwe van Joop Westerweel die in 1944 door de Duitsers werd gefusilleerd;
8. rubriek: 'Het spoor terug'.(is apart opgenomen in Woord.nl)


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief


advertentie