OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van de sportjournalist Herman Kuiphof, de gastcolumnist van de maand september, over het vermeende omkoopschandaal rond de voetbalwedstrijd Holland Sport - NAC op 26 juni 1955; Keeper Wim Landman van het Haagse Holland Sport zou zijn omgekocht voor f800,- om enkele ballen door te laten.
2. Marnix Koolhaas praat met de Leidse rechtshistoricus mr. A.M. Elias over een historische blunder in de troonrede van koningin Beatrix op Prinsjesdag 1997van afgelopen dinsdag. Het kabinet laat Beatrix zeggen dat wij volgende jaar uitgebreid zullen herdenken: 'de Grondwet van 1848, die de grondslag legde voor onze parlementaire democratie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' (Vrede van Münster). Onterecht stelt zij volgens Elias dat de Vrede van Münster de 'erkenning van Nederland als aparte staat' vormde en dat de grondwet van 1848 de grondslag heeft gelegd voor de Nederlandse parlementaire democratie. Volgens Elias was 1848 de grondwetsherziening van de Bataafse Grondwet van 1798 en zou dat gevierd moeten worden.
Geïllustreerd met HA-fragmenten;
3. Dit jaar bleef de fractie van de Socialistische Partij demonstratief weg bij het voorlezen van de troonrede door Koningin Beatrix omdat de teneur van rede haar niet aanstond. Maar wat nauwelijks iemand is opgevallen was dat ook de GroenLinks-kamerleden Sipkes, Singh Varma en Pitstra ontbraken, toevallig alledrie afkomstig uit de in GroenLinks opgegane PSP.
Het symbolische of Republikeinse verzet tegen de Troonrede blijkt een lange voorgeschiedenis te hebben.
Interview met parlementair historicus Gerard Visscher van de Universiteit van Leiden over deze kwestie, die een beeld schetst van het republikeinse en antimonarchistische verzet tegen de troonrede sinds het begin van de 20e eeuw. Met een telefonische reactie van GroenLinks-Kamerlid Sipkes over haar persoonlijke beweegredenen om de troonrede niet bij te wonen.
Geïllustreerd met HA-fragmenten.
4. vraaggesprek met de historici Jan Ramakers en Johan van Merriënboer over het succesvolle economische beleid van het Kabinet-Drees II. Dit naar aanleiding van de verschijning van hun boek 'Het Kabinet-Drees II 1951-1952. In de schaduw van de Koreacrisis' waaraan Ramakers en Van Merriënboer meewerkten en dat het vierde deel vormt van de serie 'Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945'.
Geïllustreerd met een HA-fragment 1951;
5. De afgelopen week vierde de Stichting Donemus haar 50-jarig bestaan met een feestelijk concert in Amsterdam. Marnix Koolhaas in gesprek met directeur Ber Deuss van de Stichting Donemus over de geschiedenis van deze coöperatie van componisten naar aanleiding van zijn vijftigjarig jubileum. Do-Ne-Mus, dat staat voor Documentatiecentrum Nederlandse Muziek, werd in 1947 opgericht om de Nederlandse muziek te documenteren en te propageren. De geschiedenis van Donemus is nu beschreven door Johan Kolsteeg in een klein boekje met de titel: 'Eén groot oeuvre', uitg. Int. Theatre & Film Books, isbn 90 6403 494 x.
Geïllustreerd met een citaat uit het boek;
6. Bij uitgeverij Sun verscheen het boek Om de Zuid, waarin het verslag is opgenomen van de Eerste Scheepvaart naar Oost Indië onder Cornelis de Houtman in 1595, geschreven door Willem Lodewycksz. De heruitgave is vertaald in modern Nederlands, geannoteerd, en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederich Wildeman. Kiki Amsberg las het boek en maakte een recensie.
Hans Olink las een fragment uit het boek.
`Om de Zuid. De eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz’, uitg. SUN, isbn 90 6168 495 1
7. telefonisch vraaggesprek van Marnix Koolhaas met oud-voorzitter Arie Groenevelt, oud NVV-voorman, maar nu voorzitter van Zon en Vrijheid Vakantiecentra, waar de Paasheuvel tegenwoordig onder valt. Aanleiding is het 75-jarig jubileum van de Paasheuvel.
75 jaar geleden kocht de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale, deze heuvel – in 1922 - om vakantiekampen en bijeenkomsten te kunnen organiseren. Het voormalig een natuurterrein in Vierhouten De Paasheuvel werd al snel het centrum van de AJC. Ze bouwden er hun eigen 'Makkerhuis' en de jaarlijkse pinksterfeesten op de Paasheuvel brengen bij oude sociaal democraten nog steeds nostalgische gevoelens teweeg. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum straks in Het Spoor terug een documentaire over de geschiedenis van de Paasheuvel.
8. rubriek: 'Het spoor terug'.(is apart opgenomen in Woord.nl)


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie