OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van sportjournalist Herman Kuiphof, gastcolumnist van de maand september, over het schriftje met de titel 'voetbalplaatjes' dat hij als twaalfjarig jongetje maakte en tijdens zijn recente verhuizing terugvond;
2. vraaggesprek met journalist Kurt van Es, auteur van het boek 'De coffeeshop. De opmerkelijke geschiedenis van een Hollands fenomeen', over de geschiedenis van het softdrugsgebruik in Nederland vanaf de jaren vijftig en het overheidsbeleid ten aanzien van de handel in en gebruik van verdovende middelen. Dit naar aanleiding van de overheidscampagne 'Hasj & wiet: wat weet je wel, wat weet je niet', die onlangs van start is gegaan om scholieren voor te lichten over het gebruik van softdrugs. Geïllustreerd met een HA-fragment en een geluidsfragment van een TV-spotje van de campagne 'Hasj & wiet: wat weet je wel, wat weet je niet.';
3. vraaggesprek met de auteurs Joost Cox en Dick Houwaart over de geschiedenis van het gemeentesecretariaat vanaf 1250 en de rol van de gemeentesecretaris tijdens de Duitse bezetting. Dit naar aanleiding van de verschijning van hun boek 'En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen' dat is uitgebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS). Met citaten uit het boek, voorgelezen door de presentator;
4. bespreking door Kees Slager van het eerste exemplaar van het nieuwe sociale geschiedenistijdschrift Onvoltooid Verleden (OV) dat is ontstaan na het verdwijnen van het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging (BNA). Het blad probeert het gat op te vullen dat ontstond na het verdwijnen van het BNA, het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, dat begin verleden jaar ophield te bestaan. Vrijdag werd het eerste exemplaar gepresenteerd.
(Uitg. Amrit, Den Haag, tel: 070-388 70 33)
5. bespreking door de presentator van het boek 'Reize in een palankijn' waarin de belevenissen zijn vastgelegd van de avonturier en VOC-dienaar Jacob Haafner in India aan het einde van de 18e eeuw. Het boek vormt het laatste deel van een serie van drie, samengesteld door Jaap de Moor en Paul van de Velde. Geïllustreerd met een HA-fragment; 6. reportage over de grootste elektriseermachine ter wereld uit 1784, waarvan een replica tentoongesteld staat in het Teylers Museum in Haarlem. Het was een reusachtig apparaat met grote messing bollen, twee dikke glazen platen en een batterij Leidse flessen. De originele machine van Van Maren staat nu al ruim honderd jaar stil, maar op de tentoonstelling 'Vonken en schokken' in hetzelfde Teylersmuseum is nu een replica te bewonderen, waarmee 300.000 volt kan worden opgewekt. Met een vraaggesprek met museummedewerker Bert Sliggers, die de machine demonstreert;
7. vraaggesprek met historica Maud Goulooze-Muller over de vergeten toneelstaking van 1920 tegen de slechte arbeidsomstandigheden waaronder acteurs hun werk moesten doen. Geïllustreerd met een HA-fragment;
*8. rubriek: 'Het spoor terug'.(is apart opgenomen in Woord.nl)


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentator Kees Slager

advertentie