OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. presentator herdenkt de dood van de Latijns Amerikaanse revolutionair Che Guevara op 8 oktober 1967. Geïllustreerd met een HA-fragment over de befaamde Engel Verkerkeposter met de beeltenis van Guevara, die uitgroeide tot een wereldwijd symbool van verzet; Che Guevara was de meest legendarische verzetsstrijder uit Latijns Amerika; na zijn arrestatie werd hij doodgeschoten door Boliviaanse militairen. Guevara is sindsdien wereldwijd uitgegroeid tot een symbool van verzet.
2. column van historicus Herman von der Dunk, gastcolumnist van de maand oktober, over de lancering van de eerste Russische ruimtesatelliet, de Spoetnik, op 4 oktober 1957;
3. vraaggesprek met medewerker Will Bouwman van het Katholiek Pedagogische Centrum (KPC) in Den Bosch over de opzet en het Nederlandse resultaat van het grootschalige onderzoek dat in vijfentwintig Europese landen en in Israël is verricht naar het historisch besef onder vijftienjarigen, en is gepubliceerd in Kleio;
4. vraaggesprek van Kiki Amsberg met kunsthistorica Charlotte Wiethoff over het leven en het werk van de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die van grote betekenis is geweest voor de Nederlandse kunstwereld in de jaren '20 en '30. Jacques Goudstikker kwam onlangs in het nieuws in verband met zijn kunstcollectie, waarover zijn kleinkinderen en de Nederlandse overheid nu in conflict zijn. Die kunstcollectie omvatte in 1940 1200 werken, waarvan er zo’n 800 na de oorlog niet meer teruggevonden zijn. De rest, zo’n 400 werken, bevinden zich nu in een aantal Nederlandse musea. Voor de overname van deze schilderijen en voor de indrukwekkende huizen die Goudstikker achterliet, is na de oorlog tussen de overheid en de weduwe Goudstikker een schikking getroffen. Die schikking vechten de huidige nazaten aan.
5. vraaggesprek met historicus Jan Luiten van Zanden over de ontwikkelingen in de 19e en 20ste eeuw die geleid hebben tot het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat en de overlegeconomie, het zogenaamde 'poldermodel'. Dit naar aanleiding van de verschijning van Van Zandens boek 'Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995'. Geïllustreerd met een HA-fragment;
6. reportage van Marnix Koolhaas over de actie die de schrijver Nescio (pseudoniem van J.H.F. Gronlöh) voerde voor het natuurbehoud in Amsterdam. Vraaggesprekken op verschillende locaties in Amsterdam met literatuuronderzoeker Maurits Verhoeff over de brieven die Nescio aan de Bond Heemschut schreef , waarin hij zijn bezorgdheid over het verdwijnen van de natuur uiteenzette;
7. telefonisch vraaggesprek van Paul van der Gaag met historicus Ruud Mestrom over zijn promotieonderzoek naar Limburgse uurwerken en uurwerkmakers in de periode 1367-1850; Hij heeft onderzocht vanaf wanneer openbare uurwerken en klokken voor privé gebruik voorkomen en wat het uurwerk nu eigenlijk betekende voor de middeleeuwse en vroegmoderne samenleving. Het proefschrift is uitgegeven als nummer 60 in de reeks De Maaslandse Monografieën.
8. vraaggesprek met auteur Arne Zuidhoek naar aanleiding van zijn boek 'Drenkelingendieet' over de wijze waarop schipbreukelingen er in het verleden in slaagden te overleven;
9. rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Paul van der Gaag

advertentie