OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van historicus Herman von der Dunk, gastcolumnist van de maand oktober, waarin hij ingaat op buitenproportionele reacties op de dood van de Britse prinses Diana in augustus 1997; De dood van president Roosevelt daarentegen was de dood van iemand met een belangrijke historische betekenis.
2. Marnix Koolhaas in gesprek met Joop van den Berg, historicus en hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, over de geschiedenis van het burgemeestersambt. Dit naar aanleiding van de opgelaaide politieke discussie over het direct gekozen of het benoemd burgemeesterschap.
Geïllustreerd met een HA-fragment;
3. Marnix Koolhaas in gesprek met de studentes Maartje van der Eem en Clementine Vooren, samenstellers van het onderzoeksrapport 'Grote Stadsmens en niettemin dorpeling. De maatschappelijke en historische betekenissen van de tuindorpen Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp-Oostzaan', over de sociale en politieke geschiedenis van de Amsterdamse tuindorpen. Dit naar aanleiding van de grootscheepse renovatie- en verkoopplannen van Woningbedrijf Amsterdam. Met een telefonisch vraaggesprek met bewoner Frans Nuyts van Tuindorp Oostzaan, auteur van het boekje 'Bellenpoetsen. Herinneringen van een tuindorper' over het unieke karakter van de tuindorpen en zijn verzet tegen de plannen van Woningbedrijf Amsterdam;
4. Kort commentaar van Marnix Koolhaas op het besluit van de Tweede Kamer om oorlogsveteranen die minimaal twee jaar overzee hebben gediend een uitkering van 1000 gulden te geven.
5. Marnix Koolhaas in gesprek met directeur Rob Korving van het Techniek Museum in Delft, één van de auteurs van het onlangs verschenen boek 'Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden, 1800-1850' over de ontwikkeling en de geschiedenis van de zendmast.
Geïllustreerd met een citaat uit een kinderboek uit het begin van de 19e eeuw, voorgelezen door de presentator;
6. reportage van verslaggever Sabine Jimkes over de tentoonstelling 'Het drama van het oorlogsschip Delft' in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' in Rotterdam over het oorlogsschip 'Delft' dat in 1797 in de slag bij Camperduin verging. Met een vraaggesprek over de expositie en de geschiedenis van het schip met de 82-jarige Frits Fischer, auteur van het onlangs verschenen boek 'Delft. De dag-journaelen met de complete authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin';
7. Marnix Koolhaas in gesprek met historica Francisca de Haan over de opkomst van de zorg voor vrouwelijke gevangenen in het 19e eeuwse Nederland; Aanleiding is het laatste nummer van het Tijdschrift voor sociale geschiedenis, met het artikel Vrouwen-Verenigingen, Dames- Comités en feministen, waarin aandacht wordt besteed aan de negentiende eeuwse zorg voor vrouwelijke gevangenen in Nederland. Het artikel is geschreven door Romke van der Heide en Francisca de Haan.
7. rubriek: ‘Het spoor terug.’ (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie: Marnix Koolhaas