OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van historicus Herman von der Dunk, gastcolumnist van de maand oktober, over de wijze waarop wij omgaan met het verleden;
2. Marnix Koolhaas in gesprek met historicus Karel-Peter Companje over de geschiedenis van het ziekenfonds naar aanleiding van een hervormingsvoorstel van D66 en het voorstel van de werkgeversorganisatie VNO-NCW om het ziekenfonds af te schaffen. Geïllustreerd met een HA-fragment; (proefschrift `Over artsen en verzekeraars, een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen - artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed’, van K.P. Companje, van Tricht uitgeverij Twello, isbn 90 393 1620 0.
HA-fragment minister Veldkamp uit 1962.
3. Hans Olink in gesprek met auteur Jan Kuijk naar aanleiding van de verschijning van het boek 'Het averechts handelen. De Geer in Lissabon, naïef, wereldvreemd en eigengereid' dat hij samen met Hugo Pos schreef over de terugkeer van minister-president De Geer vanuit Portugal naar Nederland in de herfst van 1940, kort na de bezetting van Nederland door de Duitse troepen.
Geïllustreerd met HA-fragment De Geer 1939;
4. Marnix Koolhaas in gesprek met de heer Wortelboer, winnaar van de Geschiedeniskalender die jaarlijks onder de luisteraars van het programma OVT wordt verloot; De vraag van 19 oktober 1998 luidde: Wie was Beda Venerábilis. Antwoord: Angelsaksische monnik (673-736), schreef encyclopedie van alle toen aanwezige wetenschappelijke kennis, o.a. 'Kerkgeschiedenis van het volk der Angelen. Meest gelezen schrijver uit vroege Middeleeuwen.
5. Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met voorzitster Ineke Strouken van het project 'Brieven aan de toekomst' over dit initiatief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV), het P.J. Meertensinstituut en het Openluchtmuseum, waarin iedereen in Nederland alsook in het buitenland wonende Nederlanders wordt opgeroepen om de alledaagse dag van 15 mei 1998 te beschrijven;
6. reportage van Paul van der Gaag over historisch straatmeubilair in Den Haag. Met een vraaggesprek met kunsthistorica Botine Koopmans die voor de gemeente Den Haag het straatmeubilair van vóór 1940 bestudeerde en inventariseerde;
7. Marnix Koolhaas in gesprek met publicist en sporthistoricus Jurryt van de Vooren over de vooralsnog geringe belangstelling van voetbalclubs voor hun eigen geschiedenis. Dit naar aanleiding van de opening van het Ajax-museum in de Amsterdam ArenA. Publicist en sporthistoricus Jurryt v.d. Vooren schreef er in Het Parool een kritisch stuk over. Marnix Koolhaas praat met hem over het fenomeen sportgeschiedenis, doen de clubs wel genoeg aan archivering?
HA-fragment: 5 april 1936, van de kampioenswedstrijd tussen HBS en Ajax met verslaggever Han Hollander.
*8. rubriek: ‘Het spoor terug.’ (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentator Paul van der Gaag
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie