OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van de schrijfster Mies Bouhuys, gastcolumniste van de maand november, over haar herinneringen aan het Leidseplein in Amsterdam;
2. Aandacht voor de geschiedenis van de Waterschappen naar aanleiding van de eerste schriftelijke verkiezingen voor een breed samengesteld bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Vroeger werden deze water- of hoogheemraadschappen bestuurd door eigenaren van grond en onroerend goed, dus door de boeren.
Marnix Koolhaas praat hierover met Gerard van de Ven auteur van: `Leefbaar laagland; Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland’- uitg. Matrijs, isbn 90 5345 031 9.
Verder een reportage van Paul van der Gaag : Eén van de allereerste waterschappen, het oudste dat nog steeds bestaat, is het Hoogheemraadschap Rijnland. En het aardige is, dat Hoogheemraadschap is nog steeds gehuisvest in het pand dat ze in 1578 betrokken . Paul van der Gaag praat in dit prachtige gebouw met archivaris Ludy Giebels.
3. Marnix Koolhaas in gesprek met schrijver Arie Kuiper over het leven en werk van de zionistische journalist en jurist Abel Herzberg naar aanleiding van de verschijning van de biografie 'Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel Herzberg.' van Arie Kuiper.
Geïllustreerd met HA-fragmenten en met het muziekstuk 'De Maccabi-mars' van jonge zionisten uit de jaren dertig;
4. Marnix Koolhaas in gesprek met medewerker Jan Boomgaard van het Algemeen Rijksarchief over zijn bezoek aan het VOC-archief in de Indonesische hoofdstad Jakarta dat sinds kort door de Indonesische autoriteiten is opengesteld voor Nederlandse onderzoekers; Onlangs verklaarde de Indonesische regering zich bereid om het gedeelte van het VOC-archief dat zich in Jakarta bevindt, voor Nederlandse onderzoekers open te stellen. Die openstelling was ingetrokken nadat minister Pronk kritiek had geleverd op het Indonesische mensenrechtenbeleid. De betrekkingen lijken nu weer zijn te normaliseren, en daarom mocht Jan Boomgaard van het Algemeen Rijksarchief het archief in Jakarta komen bekijken.
5. reportage van Sabine Jimkes over de voormalige stedelijke werkinrichting en de oudste blindenwerkinrichting in Leiden, gemeente-instellingen die werk verschaften aan gehandicapten. Met een vraaggesprek met auteur Jaap Moes van het boek 'Van Bedelstaf tot marktwapen. Sociale werkvoorziening in Leiden na 1795' over de 200-jarige geschiedenis van de Leidse sociale werkinstellingen;
Wie de oorsprong van sociale werkplaatsen wil dateren, denkt vermoedelijk aan mensen als Drees of Den Uyl, en aan de opbouw van de verzorgingsstaat. Maar al veel eerder blijkt de overheid zich te hebben ingezet om werk te verschaffen aan mensen die in het gewone arbeidsproces vanwege handicaps niet aan de bak konden komen.
6. Marnix Koolhaas in gesprek met Ad van Liempt (eindred. NOVA) over het door hem geschreven boek ‘De lijkentrein; Waarom 46 gevangenen de reis naar Surabaya niet overleefden´ , uitg. SDU, isbn 90 12 08521 7.’ De beruchte Bondowoso-affaire vond op 22 november a.s. precies 50 jaar geleden plaats. Dat er tijdens de eerste politionele actie 46 Indonesische krijgsgevangenen in een afgesloten goederenwagon door honger, dorst en verwaarlozing omkwamen, was bekend. Het foutje werd toegegeven, en ons land ging weer over tot de orde van de dag. Maar dat de affaire bij enkele nog in leven zijnde betrokkenen diepe sporen heeft nagelaten, blijkt uit dit boek.
7. rubriek: ‘Het spoor terug’. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentator: Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie