OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van schrijfster Mies Bouhuys, de gastcolumniste van de maand november, over haar herinneringen aan het Leidseplein in Amsterdam na de Bevrijding;
2. Deze week waren alle schadeclaims die uit de Tweede Wereldoorlog voortvloeien weer in het nieuws. Daarbovenop kondigde afgelopen donderdag Minister Borst aan dat er een commissie komt
die gaat onderzoeken of voormalige Nederlandse bewoners van Nederlands-Indië alsnog schadeclaims kunnen indienen bij de Japanse of de Indonesische regering voor wat ze tijdens of na de oorlog zijn kwijtgeraakt.
Een heikel onderwerp, want de letterlijke afrekening met ons koloniale verleden in Indonesië heeft al een lange en ingewikkelde geschiedenis, een geschiedenis die presentator Paul van der Gaag in kaart brengt met historicus Pieter Drooglever, werkzaam bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en daar al bijna dertig jaar bezig met de Nederlands-Indonesische betrekkingen; met Rudi Boekholt, voorzitter van het Indisch Platform; en een reactie van de Indonesische ambassade op dit voorgenomen onderzoek; en met Thea Blankert, directeur van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen, een zelfstandige beleidsafdeling die valt onder het ministerie van VWS.
3. Paul van der Gaag in gesprek met historicus Henk den Heyer in een fort aan de goudkust van Ghana over de geschiedenis van de succesvolle Nederlands-Afrikaanse handel van de tweede West-Indische Compagnie. Dit naar aanleiding van Den Heyers promotie op het onderzoek getiteld ‘Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC)’;
4. reportage van Marnix Koolhaas over de viering in de Nieuwe Kerk van Den Haag van het vijftigjarig jubileum van de Stichting Pelita, een welzijnsorganisatie die hulp verzorgt aan oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands Indië. Met fragmenten van de overhandiging van het jubileumboek ‘Indisch Licht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië’ door Pelita-bestuurslid Ellen Derksen aan minister Borst van Volksgezondheid en een literaire voordracht van de acteur Willem Nijholt;
5. reportage over het historische kwartet dat aan Tweede Kamerlid Gerrit Valk is aangeboden, omdat hij de beste score had bij het proefwerk geschiedenis dat het Historisch Nieuwsblad de parlementariërs onlangs afnam. Met vraaggesprekken over het historisch kwartet met Gerrit Valk en de samenstelster van het kwartet, Els Kloek;
6. Paul van der Gaag in gesprek met schrijver Sytse van der Veen over het leven en werk van de 18e eeuwse baron en staatsman Johan Willem Ripperda, die de eerste minister van Spanje werd. Dit naar aanleiding van de verschijning van Van der Veens biografie ‘Johan Willem Ripperda. De man die geen koning werd van Corsica’;
*7. rubriek: ‘Het spoor terug’. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentator is Paul van der Gaag

advertentie