OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van schrijfster Mies Bouhuys, gastcolumniste van de maand november, over haar herinneringen aan het Leidseplein in Amsterdam;
2. Marnix Koolhaas in gesprek met militair historicus en luitenant-kolonel buitendienst Jan Schulten, oud-docent militaire geschiedenis aan de KMA, de Koninklijke Militaire Academie in Breda, over de geschiedenis van de Nederlandse landmacht vanaf 1814 en zijn bezwaar tegen het voorstel van de Tweede Kamer om de minimumleeftijd van beroepssoldaten te verlagen naar zestien jaar.
3 HA-fragmenten: v. Aelst 1939, Jonkheer Roëll 1939, Stikker 1963.
3. Kiki Amsberg in gesprek met historicus Kees Brouwer over zijn onderzoek naar de rol van de Jemenitische havenstad Al-Mukha (het huidige Mokka) in de geschiedenis van de VOC. Dit naar aanleiding van Brouwers recente promotie op zijn proefschrift ‘Al-Mukha. Profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640’;
4. Commentaar van Marnix Koolhaas op gevonden skelet van vrouw in Hardinxveld-Giessendam die daar 7000 jaar geleden begraven moet zijn.
5. Aandacht voor de verschijning van de CD ‘O oor, o hoor’ met opnamen van voordrachten uit eigen werk door de dichter Lucebert, pseudoniem van L.J. Swaanswijk. Geïllustreerd met een voordracht door Lucebert van zijn gedicht ‘Nazomer’;
De 50 mooiste opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn nu door Rudy Kousbroek verzameld op een dubbel-CD, Kousbroek, op wiens initiatief in 1951 de allereerste 78-toeren-opname van Lucebert
werd gemaakt + boekje met inleiding van Kousbroek.
6. Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met medewerker Jan Kompagnie van het Algemeen Rijksarchief over de ‘POP-gids. Personen op papier’ een naslagwerk dat het Algemeen Rijksarchief heeft samengesteld van de namen van alle personen die ooit zijn opgenomen in de overheidsarchieven; Alfabetisch geordend, van Aandeelhouders tot Zwitsers, van elke groep mensen waarvan overheidsarchieven bestaan, is een beschrijving opgenomen.
7. reportage van Kees Slager over de Nederlandse archieven die in het Nationale Archief van Guyana liggen te verschrompelen. Vraaggesprek met WIC-onderzoeker Doeke Roos in het Nationaal Archief van Guyana over zijn vooralsnog mislukte poging om het materiaal te redden;
8. Marnix Koolhaas in gesprek met historica Thera Wijsenbeek-Olthuis over de sociale en politieke functie van ‘het gordijn’ in de Nederlandse samenleving vanaf de 17e eeuw. Dit naar aanleiding van haar artikel ‘De sociale geschiedenis van het gordijn’ dat is opgenomen in het boek ‘Ons soort mensen: levensstijlen in Nederland’;
9. rubriek: Het spoor terug. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentator is Marnix Koolhaas

advertentie