OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van historicus Peter Klein, gastcolumnist van de maand december, over zijn jeugd in Oostenrijk en zijn vertrek naar Nederland in 1938;
2. Paul van der Gaag in gesprek met historicus Theo Stevens en OVT-medewerker Marnix Koolhaas, over sportgeschiedenis, schaatsen en de nieuwe ontwikkelingen met de klapschaats. Zij schreven het boek ‘Oranje op Olympisch ijs. sportgeschiedenis, schaatsen en de nieuwe ontwikkelingen met de klapschaats, met Zeventig jaar Nederlandse schaatsers bij de Winterspelen.’ Aanleiding is een studiedag over sportgeschiedenis in Nederland in het sportmuseum in Lelystad .
Met 2 HA-fragmenten: Theo Koomen 1972 (schaatswedstrijd dames) en Siem Heiden.
3. Paul van der Gaag in gesprek met Paul Schneiders, auteur van het boek ‘Van Librije tot virtuele bibliotheek’, over tien eeuwen Nederlandse bibliotheekgeschiedenis. Voorafgegaan door een gedicht van Annie M.G. Schmidt, voorgedragen door een programmamedewerkster;
4. Paul van der Gaag in gesprek met historicus Bert Sliggers over de geschiedenis van de Nederlandse potvisstrandingen vanaf de dertiende eeuw naar aanleiding van de recente stranding van zestien potvissen op de Nederlandse kust; Bert Sliggers is redacteur van het boek `Op het strand gesmeten, vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust - B. Sliggers en A. Wertheim, isbn 90 6011 773 5`, uitg. Walburgpers.
5. Annemieke Windt in gesprek met Fenno Schoustra, schrijver, eindredacteur en uitgever van ‘Het kleine Krantsje’ over deze kleinste krant waarvan onlangs, na vierendertig jaargangen, het laatste nummer is verschenen; In die krant stond de geschiedenis van de Friese hoofdstad Leeuwarden centraal.
6. Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met auteur Flip Droste, emeritus hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Leuven, over zijn onlangs verschenen boek ‘De aanslag op Amsterdam. Een kroniek uit de jaren 1534-1535’ dat handelt over een monnik die als spion naar het roerige Amsterdam wordt gestuurd om de voor de katholieke kerk bedreigende nieuwe geloofsvormen, zoals de wederdopers, in de gaten te houden;
*7. rubriek: Het spoor terug. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentator: Paul van der Gaag
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie