OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van historicus Peter Klein, de gastcolumnist van de maand december, over de Hongerwinter;
2. Marnix Koolhaas in gesprek met historicus Joggly Meihuizen over de collaboratie van Nederlandse banken en financiële instellingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de vondst van het ‘LiRo-archief’, het archief van de Duitse oorlogsbank Lipmann-Rosenthal waarin al het geroofde joodse kapitaal en bezit was ondergebracht en waarvan in 1968 een deel is verkocht; voorts met historica en VPRO-programmamaakster Michal Citroen over de wanhopige pogingen van joodse overlevenden van de naziterreur om na hun terugkeer in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen.
Geïllustreerd met twee HA-fragmenten en een voordracht door programmamedewerkster Astrid Nauta van een gedicht van een overlevende van de Holocaust;
3. Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met woordvoerder Roger Vleugels van de Vereniging Voorkom Vernietiging over de aanklacht die de vereniging heeft ingediend vanwege de illegale vernietiging van grote delen van het archief van de voormalige Militaire Inlichtingen Dienst (MID). Met een telefonische reactie van medewerker Maarten van Boven van het Algemeen Rijksarchief, die met Vleugels discussieert over de medeverantwoordelijk van het Algemeen Rijksarchief voor de illegale vernietiging van het MID-archief;
4. reportage van Annemieke Windt over de verering van de Nederlandse heilige Lidwina, patroon van de chronisch zieken. Met een vraaggesprek met historicus Jeroen de Jong over het leven van Lidwina en het bedevaartsoord dat direct na haar dood in 1433 in Schiedam ontstond. Verder een vraaggesprek met pastoor Visser van de Lidwina-kerk in Schiedam over de relikwieën die van Lidwina bewaard zijn gebleven;
5. Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Jacques Klöters over de liederenbundel ‘My Bonnie is over the Ocean’ die hij heeft samengesteld;
*7. rubriek: ‘Het spoor terug’. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentator: Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie