OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van historicus Peter Klein, gastcolumnist van de maand december, over zijn eerste liefdeservaringen in een HBS-kamp ten tijde van de politionele acties in Nederlands Indië in juli 1947;
2. Nederlandse pensioenfondsen hebben 50 miljard meer winst gemaakt hebben dan begroot was. Samen met de bedragen die ze vorige jaren hebben overgehouden zit er nu 200 miljard gulden meer in kas dan nodig is. Paul van der Gaag in gesprek met historicus Joost van Genabeek over de geschiedenis van het pensioenwezen in Nederland en met Willem Winters.
Van Genabeek is medeauteur van het boek ‘Ter verlichting van het gewicht der jaren. Een geschiedenis van de pensioenregeling voor het personeel van openbare bibliotheken 1940-1996’ en Willem Winters schreef het boek ‘De staatshulp wenschen wij. Pensioenstrijd in Nederland’.
3. Paul van der Gaag in gesprek met historicus Ulbe Bosma, auteur van het boek ‘Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo’ over de journalist Karel Zaalberg (1873-1928) die zich inzette voor de Indo-Europeanen. Geïllustreerd met een muziekfragment;
4. Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met directeur Gerrit Voerman van het Groningse Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) over het onlangs verschenen boek ‘De Communistische erfenis. Bibliografie en bronnen betreffende de CPN’ dat het centrum samen met het Amsterdamse Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) heeft uitgegeven en waarin een overzicht wordt gegeven van alle bekende archiefbestanden over de in 1991 opgeheven Communistische Partij Nederland;
5. reportage van Annemieke Windt van de tentoonstelling ‘Hallo Hierheen’ in het Nederlands Theater Instituut in Amsterdam waar met behulp van decors, film- en geluidsfragmenten een beeld wordt gegeven van het theater voor het grote publiek in de periode van 1839 tot 1939. Met een vraaggesprek met samensteller Paul Blom;
6. Theo Richel in gesprek met de fysische antropoloog George Maat, over de uitkomst van zijn onderzoek naar de leeftijd en de doodsoorzaak van de voorvaderen van Willem van Oranje, die begraven liggen in het zogenaamde Nassau-monument, een grafkelder in de Onze Lieve Vrouwekerk in Den Haag;
*7. rubriek: ‘Het spoor terug.’ (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentator: Paul van der Gaag
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie