OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. vraaggesprek met historicus Anton van Hooff over de geschiedenis van de Nederlandse republikeinse traditie naar aanleiding van de oprichting van het Republikeins Genootschap door vijftien prominente Nederlanders. Hij bespreekt daarbij de historische en humanitaire redenen voor afschaffing van de monarchie.
Geïllustreerd met een HA-fragment;
2. vraaggesprek met hoogleraar milieukunde Egbert Tellegen over de politieke uitwerking van het eerste rapport dat de Club van Rome in 1972 uitbracht over de mogelijk desastreuze gevolgen van de grote economische groei en bevolkingsaanwas voor het milieu;
3. telefonisch vraaggesprek met woordvoerder Erik Nijhoff van het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) over de opheffing van deze projectgroep die zich sinds 1992 inzet voor het behoud van het industrieel erfgoed en over de bereikte resultaten.
4. Reportage van Wander Eikelboom over de Utrechtse volkswijk 'Wijk C' die in de jaren '60 en '70 grotendeels werd gesloopt. Met een rondleiding door het Utrechts Volksbuurtmuseum;
5. vraaggesprek met cultuurhistoricus Nop Maas over de werken van de negentiende eeuwse striptekenaar Korporaal Archilles, pseudoniem voor de Haarlemmer Johannes Nuyens;
*6. Rubriek: Het spoor terug. (is apart opgenomen in Woord.nl)
Presentatie: Kees Slager

Uitgebreide beschrijving
00:01:00 Begintune. Programmaoverzicht.
00:06:25 vraaggesprek met historicus Anton van Hooff over de Republikeinse geschiedenis in Nederland n.a.v. de oprichting Van het republikeins genootschap door vijftien prominente
Nederlanders. Gespreksonderwerpen zijn: de oorsprong van de huidige Koninklijke staatsvorm in de oudheid; de opkomst van het republikeinse gedachtegoed in de 17e eeuw; het succes van de Nederlandse Republiek in de 17e en 18e eeuw; de oprichting van het Nederlandse koninkrijk in 1815 uit internationale strategische overwegingen; de geringe republikeinse weerstand tegen de komst van koning Willem I; de opleving van het republikeinse sentiment in de regeerperiode van Willem III en de opkomst van de cultus rond het koningshuis ten tijde van de regeerperiode van regentes Emma; de moeder van koningin Wilhelmina; de vrees onder politici om zich uit te spreken tegen de monarchie; de humanitaire redenen om het koningshuis af te schaffen.
Geïllustreerd met een HA-fragment uit 1977 over een motie waarin het congres van de PvdA zich uitspreekt voor de invoering van de republiek.
00:32:11 Vraaggesprek met hoogleraar milieukunde Egbert Tellegen over de politieke uitwerking van het eerste rapport van de Club van Rome uit 1972 over de mogelijk desastreuze gevolgen van de grote economische groei en de bevolkingsaanwas voor het Milieu.
Gespreksonderwerpen zijn: de inhoud van het rapport; de kritiek; het grote gewicht van het rapport dat gemaakt was met behulp van geavanceerde computertechnieken; de Nederlandse reactie op het rapport; de discussie die onder meer leidde tot het nieuw economisch plan voor Europa van de
commissie-Mansholt in 1972.
00:41:48 HA-fragment uit 1972 over de lancering van een nieuw economisch plan voor Europa door de commissie-Mansholt.
00:42:33 Vervolg vraaggesprek met Tellegen over de inhoud van rapport van de commissie-Mansholt en de politieke toepassing ervan.
00:49:11 HA-fragment uit 1978 van de evaluatie van het rapport van de commissie-Mansholt door voorzitter Jurgens van de NOS, commissie-voorzitter Mansholt en PvdA-kamerlid Pronk.
00:50:58 Vervolg vraaggesprek met Tellegen over het milieubeleid van het paarse kabinet, de noodzaak om de groei van het vliegverkeer te stoppen en over het uitkomen van de voorspellingen van het rapport van de Club van Rome.
00:54:48 Afsluiting.
00:54:45 Begintune. Programmaoverzicht. Rubriek: Historisch nieuws van de week.
00:58:26 telefonisch vraaggesprek met woordvoerder Erik Nijhoff van het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) naar aanleiding van de opheffing van deze projectgroep die zich sinds 1992 inzet voor het behoud van oude industriële gebouwen.
Gespreksonderwerpen zijn de opheffing; de resultaten van de afgelopen vijf jaar; het werk dat nog moet worden verricht.
01:03:13 Reportage van Wander Eikelboom over de Utrechtse volkswijk 'Wijk C', die in de Jaren '60 en '70 grotendeels werd gesloopt, middels een rondleiding in het Utrechts Volksbuurtmuseum.
Vraaggesprekken met buurtactivist Albert Wersch en buurtbewoonster Marie Mersman over het leven in de arbeiderswijk, het verval, de uitgebreide collectie van het museum en de herkomst van de naam Wijk C. Wersch en Mersman zingen tevens een liedje over de wijk.
01:11:32 vraaggesprek met cultuurhistoricus Nop Maas over de werken van de negentiende eeuwse striptekenaar korporaal Archilles, pseudoniem voor de Haarlemmer Johannes Nuyens. Gespreksonderwerpen zijn de persoon Nuyens; de politieke onderwerpen van zijn strips; zijn afkeer van het socialisme, feminisme en andere progressieve stromingen.
01:20:10 HET SPOOR TERUG . (is apart opgenomen in Woord.nl)
01:55:44 Afsluiting
01:53:36 Einde.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie