OVT

OVT

In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. column van Kiki Amsberg over het Amsterdamse vrouwendispuut Arktos;
2. Marnix Koolhaas in gesprek met Marijke Cohen en Oeke Hoogendijk die als interviewers meewerkten aan het project 'Survivors of the Shoah' van de Amerikaanse filmregisseur Steven Spielberg, waarin wereldwijd vijftigduizend verhalen van overlevenden van de Shoah op video worden vastgelegd. Cohen en Hoogendijk uiten onder meer hun bezorgdheid over de toekomst van het Nederlandse materiaal; De Amerikaanse filmregisseur Steven Spielberg is in 1994 zijn project 'Survivors of the Shoah' begonnen, met de bedoeling om wereldwijd 50.000 verhalen van overlevenden van de Shoah op video vast te leggen. Om in Nederland interviewers voor dit
project te vinden heeft OVT onlangs nog een oproep gedaan. De Nederlandse afdeling van deze organisatie is nu, als eerste van in totaal 18 afdelingen, 'klaar'. 1060 levensverhalen zijn vastgelegd en naar Amerika opgestuurd. Wat gebeurt er nu verder mee is de vraag. Afgelopen vrijdag, bij de persconferentie ter gelegenheid van de afronding van het project
in Nederland, heeft de coördinatrice van het Nederlandse kantoor, Denise Citroen benadrukt hoe belangrijk het is dat in ieder geval de Nederlandse opnames ook in Nederland toegankelijk worden, liefst ondergebracht in het Joods Historisch Museum (in de Hollandse Schouwburg). Of dat gebeuren gaat is maar nog maar de vraag. Het is in ieder geval zo dat een aantal van de Nederlandse interviewers zich enkele maanden geleden zo ongerust
gingen maken over de toekomst van het materiaal dat ze een brief aan het Amerikaanse hoofdkantoor hebben gestuurd waarin ze vragen om het ook in Europa, liefst in Nederland, toegankelijk te maken.
3. Marnix Koolhaas in gesprek met Peter Koolmees, auteur van het boek 'Symbolen van openbare hygiëne. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940' over de geschiedenis van de vleesconsumptie en vleesproductie;
4. Hans Olink in gesprek met Olaf Moens, mede-inleider van de memoires van de radicale Vlaamse nationalist Wies Moens, over deze theoreticus van het Dietse volksnationalisme en pleitbezorger voor de Groot-Nederlandse gedachte, die na de Tweede Wereldoorlog ter dood werd veroordeeld en naar Nederland vluchtte waar hij in 1982 stierf;
5. Recensie door Marnix Koolhaas van 'Orde en Vrede' van onder anderen Sjoerd Lapré, voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden. Geïllustreerd met een HA-fragment.
6. Marnix Koolhaas in gesprek met medewerkster Marijke van Faassen van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis over de twee nieuwe delen die onlangs zijn verschenen in de serie 'Documenten betreffende de Buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945';
7. reportage van Kees Slager over een expositie in het reddingsmuseum 'Jan Lels' in Hoek van Holland over de grootste scheepsramp voor de Nederlandse kust, die met het Britse passagiersschip 'Berlin' in 1907. Met een vraaggesprek met museummedewerker Aad Sinke over de ramp en de expositie;
8. Marnix Koolhaas in gesprek met Wammes Bos over de mislukte missie van een groep Nederlandse officieren die in 1914 naar Albanië werden gestuurd om daar de rust en orde te waarborgen. Geïllustreerd met een citaat uit een verslag uit 1914 van een Nederlandse officier in Albanië, Hendrik Reimers, de grootvader van Wammes Bos;
*9. rubriek: 'Het spoor terug': 'De meisjes van ...' 1 (is apart opgenomen in Woord.nl)

Presentatie Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie