OVT

OVT

In deze aflevering de volgende onderdelen:
1. de column van presentator Arie Kleijwegt over de VU in Buitenveldert en zijn verblijf aldaar.
2. Marnix Koolhaas in gesprek met schrijver Michael Polman over de geschiedenis van Internet;
3. Marnix Koolhaas in gesprek met Pim den Boer, hoogleraar Europese Cultuurgeschiedenis, over de geschiedenis van de Europese identiteit. Geïllustreerd met een HA-fragment;
4. Marnix Koolhaas in gesprek met gepensioneerd arts Bert Peereboom over de geschiedenis van de reddingsorganisatie 'Oranje Kruis' die de EHBO-cursussen verzorgt;
5. aandacht voor de rol van CDA-leider Van Agt bij de val van het kabinet Den Uyl in 1976. Geïllustreerd met een HA-fragment
6. Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Anton van den Water en Jean-Michel Rencaunet van de Napoleontische Associatie der Nederlanden over een veldslag uit 1813-1814 tussen de Franse troepen van Napoleon en de Pruisische en Nederlandse troepen, die de vereniging naspeelt bij slot Loevestein;
7. reportage Kiki Amsberg met kunstenaars Bert Barten en Joshua Rozenman over hun geluidskunstwerk in de Oude Kerk in Amsterdam dat geïnspireerd is door 'de veertien kruiswegstaties' die tijdens de beeldenstorm in de 16e eeuw uit de Oude Kerk werd gesloopt;
8. rubriek: 'Het spoor terug': De meisjes van ... 2 (is apart opgenomen in Woord.nl)


Uitgebreide beschrijving:
00:01:00 Programmatune. Programmaoverzicht.
00:04:30 de column van presentator Arie Kleijwegt over de VU in Buitenveldert en zijn verblijf aldaar.
00:09:16 Marnix Koolhaas in gesprek met schrijver Michael Polman van het boek 'Van bolwerken tot netwerken' over de geschiedenis van internet. Polman legt uit wat Internet inhoudt en bespreekt de geschiedenis van Internet en E-mail. Hij gaat daarbij in op de eerste toepassingen van Internetachtige netwerken in de jaren zeventig, de betekenis voor de digitale informatievoorziening van de 'Galactic Hackers Party' die eind jaren tachtig werd gehouden, de belangrijke rol van Internet in de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsstrijd, het HIV-net en het commerciële succes van Internet voor de PTT.
00:24:14 Marnix Koolhaas in gesprek met hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis Pim den Boer over de geschiedenis van de Europese eenwording. Hij bespreekt het ontstaan van een Europese identiteit in de vijfde eeuw voor Christus tijdens de strijd tegen de Perzen, de identificatie van Europa met het Christendom tijdens de Turkse veroveringen, de opkomst van het Europese superioriteitsdenken vanaf de 17e eeuw, de intrede van de term 'Europese beschaving' in de 18e eeuw, het einde dat de Eerste Wereldoorlog maakte aan het idee dat 'Europa' en 'beschaving' synoniemen zijn, de opkomst van de Europese politieke en economische integratie na de Tweede Wereldoorlog en de mogelijke gevolgen van de aanstaande invoering van de Europese munteenheid 'Euro'.
00:39:34 HA-fragment uit 1965 waarin de eerste Nederlandse voorzitter van de Europese Commissie, Sicco Mansholt, zijn toekomstvisie geeft op hoe Europa er in het jaar 2000 uit zal zien.
00:39:53 Vervolg vraaggesprek met Den Boer die pleit voor een handhaving van de Europese culturele pluriformiteit.
00:41:02 Muziekfragment van Herman Finkers over de EHBO.
00:41:59 Marnix Koolhaas in gesprek met Bert Peereboom, gepensioneerd arts en bijna klaar met de geschiedschrijving van het Oranje Kruis, dat zorg draag voor de EHBO-cursussen. Peereboom gaat in op de oprichting van de reddingsorganisatie 'Oranje Kruis' in 1909 door prins Hendrik na de scheepsramp met de 'Berlin' voor de Nederlandse kust, de oprichting en werkmethoden van de eerste Nederlandse reddingsmaatschappijen in de 19e eeuw en de gebrekkige medische technieken in die tijd om drenkelingen te redden.
00:54:27 Afsluiting.
01:00:13 Programmatune. Programmaoverzicht. Koolhaas vertelt dat de voormalige KVP-ministers Westerterp en Van der Stee voor het NRC Handelsblad hebben verklaard dat Dries van Agt de val van het kabinet-Den Uyl in 1977 zorgvuldig heeft geregisseerd om zich vervolgens te kunnen profileren als leider van het CDA en premier in het nieuwe kabinet.
01:02:25 HA-fragment uit 1976 met een stemfragment van Van Agt.
01:03:08 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Anton van den Water en Jean-Michel Rencaunet van de Napoleontische associatie over een veldslag uit 1813-1814 tussen de Fransnapoleontische troepen en de Pruisische en Nederlandse troepen die de napoleontische associatie naspeelt bij slot Loevestein. Ze bespreken de situatie en de tactiek.
01:12:55 reportage van Kiki Amsberg met kunstenaars Bert Barten en Joshua Rozenman over hun geluidskunstwerk in de Oude Kerk in Amsterdam. Dit is geïnspireerd door de 'veertien kruiswegstaties' die tijdens de Beeldenstorm in de 16e eeuw uit de kerk werd gesloopt. Tijdens een rondleiding door de Oude Kerk bespreken ze de reden van het kunstwerk, de profane functie van de kerk ten tijde van de Beeldenstorm en de totstandkoming van het kunstwerk met behulp van geluidsopnamen van recente kruiswegstaties in Jeruzalem. Verder geven ze een toelichting op de verschillende facetten van het kunstwerk.
01:21:10 rubriek: 'Het spoor terug': De meisjes van ... 2 (is apart opgenomen in Woord.nl)
01:53:39 Afsluiting.
01:55:38 Einde.

Presentatie Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie