OVT

OVT

Uitgebreide beschrijving:
00:01:00 Programmatune. Programmaoverzicht.
00:04:08 De column van Arie Kleijwegt onder de titel 'Tijd van Leven'. O.a. over zijn naderend afscheid van de VPRO en het afscheid van de 's-Gravelandseweg.
00:07:55 Muziekfragment.
00:09:14 Kiki Amsberg en presentator Paul van der Gaag in gesprek met Mariëtte van Staveren, auteur van het evaluatierapport van de Emancipatieraad dat maandag openbaar wordt gemaakt. Dit naar aanleiding van het opheffen van de Emancipatieraad op 21-04-1997.
Gespreksonderwerpen zijn: het klimaat waarin de voorganger van de Emancipatieraad, de Emancipatiecommissie, in 1974 werd opgericht; de doelstelling en de samenstelling van de commissie; het geringe politieke draagvlak destijds voor een emancipatiebeleid en de verdieping van het emancipatiebeleid onder leiding van staatssecretaris Hedy D'Ancona in de jaren tachtig.
00:17:19 HA-fragment uit 1981 over de installatie van de Emancipatieraad met een stemfragment van voorzitter Eegje Schoo.
00:18:15 Vervolg vraaggesprek met Van Staveren. Gespreksonderwerpen zijn: het pessimisme onder de raadsleden in 1981 ten aanzien van het emancipatiebeleid als gevolg van de economische recessie; de resultaten van de aanbevelingen van de Emancipatieraad; de instemming van de Emancipatieraad met haar opheffing en het emancipatie-ideaal van de Emancipatieraad.
00:27:49 Paul van der Gaag in gesprek met Gilles Borrie, biograaf van Salomon (Monne) Rodrigues de Miranda. Aanleiding is de presentatie van het boek 'Pro Domo', in het oude stadhuis van Amsterdam. De Miranda, Monne voor intimi, was in het interbellum wethouder voor de SDAP in Amsterdam. Hij schreef Pro Domo, in 1939, als verweerschrift tegen een hetze die dat jaar door de Telegraaf tegen hem is gevoerd. Het boek is toen, door tegenwerking in eigen kring, en, door het uitbreken van de oorlog, nooit uitgegeven. Nu, bijna 38 jaar later, gebeurde dat alsnog, niet omdat het zo’n fantastisch geschreven boek is, maar om de man alsnog recht te doen.
Gespreksonderwerpen zijn: de achtergrond van De Miranda die afkomstig was uit een arm Portugees-joods gezin uit Amsterdam; De Miranda's eerste aanraking met de politiek en de SDAP in 1894; zijn politieke kwaliteiten; zijn benoeming tot wethouder van volkshuisvesting in 1921 als opvolger van de befaamde wethouder Wibaut en zijn grote betekenis voor de sociale woningbouw in Amsterdam.
Het interview wordt voorafgegaan door een reportage van Gerard Leenders over de presentatie van het boek.
Aansluitend Paul van der Gaag in gesprek met Gilles Borrie, een van de bezorgers van 'Pro Domo' en biograaf van Monne de Miranda.
-Pro Domo - S. Rodrigues de Miranda, bezorgd door: Gilles Borrie, Frans Heddema, Geert Mak, isbn 90 295 2963 6 uitg. de Arbeiderspers
- Monne de Miranda, een biografie, dr. G.W. Borrie isbn: 90 12 08021 5 uitg. SDU
00:44:25 HA-fragment met de stem van de Miranda uit 1936 ter gelegenheid van de opening van een tunnel tussen de Watergraafsmeer en de Indische buurt in Amsterdam;
00:45:50 Vervolg vraaggesprek met Borrie over het felle karakter van De Miranda, zijn politieke vijanden en de politieke crisis in 1939 rond zijn persoon.
00:51:23 Vraaggesprek met een ooggetuige van de moord op De Miranda in 1942, die in opdracht van zijn communistische tegenstanders door medegevangenen van kamp Amersfoort werd gepleegd.
00:53:20 Vervolg vraaggesprek met Borrie over de tragische dood van De Miranda.
00:54:47 Afsluiting.
00:55:41 Programmatune. Programmaoverzicht.
00:56:43 Presentator over de dreigende sluiting van het buitengedeelte van het Amsterdamse De Miranda-bad.
00:58:35 Paul van der Gaag in gesprek met geschiedenisleraar Philip Perneel over de vondst van menselijke beenderen door zijn leerlingen van de regionale scholengemeenschap Hoekse Waard, die een uitstapje maakten naar Tiengemeten.
Gespreksonderwerpen zijn: het onderzoek en de vermoedelijke herkomst van de beenderen van personen die in het begin van de vorige eeuw op Tiengemeten in quarantaine hebben gezeten.
01:03:14 Reportage van Kees Slager van de tentoonstelling met de merkwaardige titel 'Vis uit de grond' in het Visserijmuseum in Vlaardingen, met directeur Frits Lohmeyer. Op die tentoonstelling is de oudste haring van Nederland te zien.
Gespreksonderwerpen zijn: de achtergrond van de collectie en de betrekkelijk jonge belangstelling van archeologen voor vissen.
01:09:33 Paul van der Gaag in gesprek met Hestia Bavelaar, kunsthistorica, die promoveert op de `Kroniek van Kunst en Kultuur - Geschiedenis van een tijdschrift 1935-1965’. De KKK zoals het tijdschrift in die jaren ook wel werd genoemd, bood plaats aan artikelen over literatuur, beeldhouwkunst, toneel, poezie en muziek, en was daarmee uniek in Nederland. Dat was trouwens niet het enige doel van het blad: het moest de westerse cultuur beschermen.
Gespreksonderwerpen zijn: de oprichting van het tijdschrift in 1935; de afwezigheid van antifascistische artikelen in het tijdschrift; het imago van het blad vanaf 1945 en de verouderde houding van de redactie ten aanzien van de nieuwe kunststromingen vanaf 1965.
00:18:43 rubriek: ‘Het spoor terug’. (is apart opgenomen in Woord.nl): Keerpunt '72 (deel 2)
01:50:52 Afsluiting.
01:51:59 Einde.

Presentatie Paul van der Gaag.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie