OVT

OVT

Uitgebreide beschrijving:
00:01:39 Programmatune. Programmaoverzicht.
00:04:49 De column van Arie Kleijwegt getiteld 'Kleinigheden en hun data'. Over het feit dat voor de Eurotop een stuk van de Herengracht in Amsterdam wordt afgedekt. Ooit had commissaris Kaasjager in 1954 al het plan om de grachten te dempen om het parkeerprobleem op te lossen.
00:08:33 Muziekfragment.
00:09:33 Marnix Koolhaas in gesprek met historici Harry Lintsen, Jan de Graaf en Henk Procee over de geschiedenis van het ingenieursvak en de maatschappelijke heroriëntatie van de ingenieur naar aanleiding van het 150-jarig jubileum van het Koninklijk instituut van Ingenieurs (KIvI). Geïllustreerd met HA-fragmenten;
Gespreksonderwerpen zijn: hun persoonlijke achtergrond; de belangstelling van ingenieurs voor de historische achtergrond van hun vakgebied; het brede vakgebied van de 17e eeuwse ingenieurs Simon Stevin en Constantijn Huijgens; de achtergrond van de bouw van de Zeestraat in 1665 door Huijgens; de positie van de "technici", ingenieurs bestonden nog niet, in de 17e eeuwse samenleving en hun bijdrage aan de economische bloei van toen; de opkomst van de moderne ingenieur in de 18e eeuw als gevolg van het proces van staatsvorming; de oprichting van Rijkswaterstaat in de 18e eeuw om het hoofd te bieden aan de vele overstromingen die Nederland destijds teisterden, de inpoldering en bevolking van de Haarlemmermeer in 1852; de toenemende betrokkenheid van ingenieurs bij het maatschappelijk debat in de 19e en 20e eeuw; de belangrijke rol van ingenieur Lely in dit proces; de veranderingen in het gedachtegoed en de doelstelling van de ingenieurs na de Tweede Wereldoorlog; de belangrijke invloed van het maatschappelijke denken op dit proces; de creatieve aspecten van het ingenieursvak; de positie van moderne ingenieur.
Geïllustreerd met een HA-fragment uit 1939 van de onthulling door premier Colijn van een gedenksteen van ingenieur Lely en een HA-fragment van de opening van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg met een stemfragment van minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat over het belang van het project als "visitekaartje" voor Nederlandse ingenieurs.
00:54:41 Afsluiting 1e uur.
01:00:51 Programmatune. Programmaoverzicht.
01:01:55 Marnix Koolhaas in gesprek met mevrouw Hannie Singer-Dekker, emeritus hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en in 1980 gepromoveerd op een onderzoek naar het bewijs van goed gedrag, getiteld: 'Justitiële documentatie en antecedentenonderzoek.' Afgelopen donderdag opperde Minister Sorgdrager van justitie voor de tweede maal in korte tijd om in de toekomst overheidsfuncties open te stellen voor ex-gedetineerden. Daarmee wil de minister de zgn. `verklaring omtrent het gedrag', in de volksmond bekend als het bewijs van goed gedrag, ter discussie stellen.
Singer-Dekker beschrijft de geschiedenis van de verklaring van goed gedrag, de willekeur waarmee de verklaringen werden uitgegeven en de officiële reglementering van de verklaringen in 1955.
01:08:59 Fragment uit het dagboek van Anne Frank.
01:10:03 Een fragment uit het dagboek van Anne Frank was aanleiding voor beiaardier Boudewijn Zwart van de Westertoren in de Amsterdamse Jordaan om een speurtocht te houden naar de melodieën die Anne Frank tijdens haar onderduik in het Achterhuis aan de Prinsengracht gehoord zou kunnen hebben. De Westertoren staat namelijk bijna boven het Achterhuis waar Anne Frank zat ondergedoken. Kiki Amsberg vroeg Boudewijn Zwart als eerste welke melodieën hij tot nu toe heeft kunnen achterhalen. Dat was o.a. 'Der winter ist vergangen'. De beiaardier Zwart speelt dat op het carillon van de Westerkerk.
Gespreksonderwerpen zijn: de dubbele bodem van de liedjes die de beiaardier tijdens Duitse bezetting speelde; de reden waarom de Westertoren niet meer speelde, zoals Anne Frank opmerkt in haar dagboek; de liederen die met zekerheid ten tijde van Anne Franks onderduik zijn gespeeld. Ter afsluiting speelt Zwart het lied 'De winter is vergangen' om te laten horen hoe dit in het Achterhuis moet hebben geklonken.
01:15:18 Vorig jaar bestond de Internationale Transportarbeiders Federatie 100 jaar. Naar aanleiding daarvan is nu, een beetje te laat dus, een boekje verschenen, níet over de geschiedenis van de ITF zelf, maar over de markante voorman Edo Fimmen. Nu vergeten, maar destijds een vooraanstaande vakbondsleider en sociaaldemocraat. De biografie is in opdracht van de Vervoersbond FNV geschreven door Hans Schoots, bekend van o.a.de biografie van Joris Ivens. Marnix Koolhaas praat met hem.
Gespreksonderwerpen zijn: het leven van Fimmen waarbij hij ingaat op zijn uitstraling en socialistische levensdoel; Fimmens overstap van het Leger des Heils naar het vakbondswezen; zijn carrière in de nationale en internationale vakbeweging; zijn bestuurderscapaciteiten en politieke vakbondsacties; zijn strijd in de jaren dertig tegen het fascisme; zijn dood tijdens de Tweede Wereldoorlog.
'Edo Fimmen. De wereld als werkterrein';
01:23:54 rubriek: 'Het spoor terug.' (is apart opgenomen in Woord.nl): Bis auf weiteres (deel 1)
01:55:48 Afsluiting.
01:56:28 Einde.

Presentatie: Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie