OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
1. De column van Arie Kleijwegt over het boekje 'Omgaan met de bijbel', een publicatie van de NCRV in samenwerking met het Bijbelgenootschap. Met uitspraken van bekende Nederlanders die van hun geloof zijn afgevallen. Ook Arie is hiervoor geïnterviewd.
2. Discussie onder leiding van Kees Slager over de historische juistheid van het 500-jarig jubileum van het Fries provinciaal bestuur tussen Tony Feitsma, emeritus-hoogleraar Friese Taal en Letterkunde, en Siem van der Woude, historicus en plaatsvervangend Rijksarchivaris, over de historische juistheid van de viering van het 500-jarig jubileum van het Fries provinciaal bestuur.
Volgens Van der Woude kwam in 1498 met de vestiging van een provinciaal bestuur een einde aan de toen heersende wanorde. Feitsma spreekt dit tegen en meent dat de komst van Albrecht van Saksen in 1498 de toestand in Friesland niet verbeterde.
3. Kees Slager praat met mevr. C. Rooze-Stouthamer, over haar proefschrift `Hervorming in Zeeland (ca.1520-1572)’, (uitg. De Koperen tuin, Goes - isbn 90.72138.63.5), over de vroege hervormingsbeweging (ca.1550) in Zeeland, de Beeldenstorm van augustus 1566 in de kerken van Middelburg en Vlissingen en de vervolging van de aanhangers van de nieuwe leer. Gespreksonderwerpen zijn het gebruikte bronnenmateriaal, de vroege intrede van de Hervorming in Zeeland, de wijze waarop de Lutherse leer in Zeeland werd verspreid, de vervolging van de hervormingsgezinden, de stichting van Calvinistische gemeenten vanaf 1555 en het geregisseerde karakter van de Beeldenstorm in 1566 in Middelburg.
4. Is de St. Elizabethsvloed van 1421 wel de allesverslindende storm geweest die in een nacht zo'n 72 door het water zou hebben verzwolgen? Marnix Koolhaas sprak met de stadsarcheoloog van Dordrecht Johan Hendriks die zijn vraagtekens bij deze theorie zet.
Hij baseert zijn stelling op recente opgravingen in Dordrecht, waaruit blijkt dat het gebied niet in een keer overspoeld kan zijn geweest.
5. Kees Slager praat met Marie-Louise de Vries, auteur van `Nederland Waterland, Een nieuw leven voor gedempte grachten, vaarten en havens en beken’, (uitg. SDU - isbn 90 12 08371 0). In dit boek worden 16 projecten beschreven met als gemeenschappelijk thema het opengraven van in het verleden gedempte waterwegen.
Gespreksonderwerpen zijn de redenen waarom ooit tot demping is overgegaan, de ontgravingsprojecten die reeds zijn uitgevoerd en het doel van het boek.
*6. rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie