OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Arie Kleijwegt 'Zo komen de praatjes in de wereld'. Over zijn anekdote over Bartlehiem, waar hij in een kamertje een vrijend stel was tegengekomen. Volgens Koos Postema was de man van dit stel Arie Kleijwegt.
-De geschiedenis van het Nederlandse Goud naar aanleiding van de verkoop van een deel van de goudvoorraad door de Nederlandsche Bank. Marnix Koolhaas hierover in gesprek met prof. dr. Joh. de Vries, emeritus-hoogleraar economische geschiedenis, historicus van de Nederlandsche Bank van 1981-1992 en medeauteur van het boek `Van Tresorier tot Thesaurier-Generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager.
( uitg. Verloren, Hilversum - isbn 90 6550 542 3). + HA-fragment van Colijn uit 1936.
-Naar aanleiding van het 200 jarig bestaan in 1996 van Van Gend & Loos praat Marnix Koolhaas met Joost Dankers en Jaap Verheul, auteurs van het boek `Twee eeuwen op weg. Van Gend & Loos 1796-1996’ (uitg. SDU, Den Haag - isbn 90 12 08348 6). Item begint met een gedicht van Annie M.G. Schmidt over het paard van Van Gend & Loos. Verder een HA-fragment over het laatste paard van Van Gend & Loos in 1957.
-Deze zondagmiddag kunnen mensen hun archeologische vondsten in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden laten determineren. Marnix Koolhaas praat met een van de organisatoren de Egyptoloog en educatief beleidsmedewerker van het museum Huub Pragt.
-Naar aanleiding van het voorstel van minister Sorgdrager om rechts-extremisten hun passief kiesrecht , het recht om gekozen te worden, te laten verliezen, Marnix Koolhaas in gesprek met Peter Romijn, medewerker van het RIOD (Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie) en ooit gepromoveerd op een onderzoek naar de Bijzondere Rechtspleging. Hoe zat dat met mensen die na de 2e Wereldoorlog hun actief en passief kiesrecht werd ontnomen?
rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas.

advertentie