OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Arie Kleijwegt getiteld 'Het broeierige van de jaren vijftig'. Over o.a. het begin van de t.v. toen een NCRV-presentator Henk Resingh zich tijdens een live uitzending van een quiz versprak. Daarna werd er niets meer van hem vernomen.
-Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van het Auschwitz-comité praten Paul van der Gaag en Kees Slager met Maarten Bijl, auteur van het boek dat vandaag wordt gepresenteerd `Nooit meer Auschwitz! Het Nederlands Auschwitz Comité, 1956-1996’ (uitg. Thoth isbn 90 6868 174 5) en met Hans de Leeuw, voormalig medewerker van het RIOD. Vanmiddag vindt de jaarlijkse Auschwitz-herdenking plaats in Amsterdam. Polygoon-fragment met Dick Verkijk.
Gespreksonderwerpen zijn de oprichting in 1952 van de voorloper van het Auschwitz Comité, het Comité Herdenking Auschwitz, de strijd tussen verschillende belanghebbenden rondom een urn met as uit Auschwitz die de Federatie van Verzetsstrijders in 1952 uit Polen had meegebracht om in Nederland op een gepaste plaats bij te zetten, de aanleiding en de oprichting van het Nederlands Auschwitz Comité in 1956, de dominante rol van communisten in het Comité in de beginperiode en het vertrek van een anticommunistisch deel uit het Comité in 1956 vanwege het Russische optreden tegen de Hongaarse Opstand, een VPRO-televisiedocumentaire van Dick Verkijk uit 1968 waarin hij een negatief beeld gaf van het Auschwitz Comité en waaraan Van de Leeuw zijn medewerking
verleende, de algemene acceptatie van het Comité vanaf 1968 en de strijd die het sinds de jaren tachtig voert tegen het rechts-extremisme.
-Kees Slager praat met Joep Dohmen, journalist van De Limburger en auteur van het boek `De vriendenrepubliek, Limburgse kringen’ (uitg. SUN, isbn 90 6168 473 0) over de corruptie in Limburg door de jaren heen.
Gespreksonderwerpen zijn de corrupte praktijken van het Limburgse bedrijfsleven, de ontmaskering van corrupte politici en ambtenaren en de rol daarbij van de regionale krant 'De nieuwe Limburger', de historische inbedding van de Limburgse corruptie-cultuur, de rol van de mijnsluitingen in 1965 bij het ontstaan van de grootschalige corruptie en het inadequate gerechtelijke onderzoek naar de recente corruptieschandalen.
HA-fragment uit 1965 met Joop den Uyl over de sluiting van de mijnen.
-De Rijksarchiefdienst in Den Haag krijgt vijf ton uit het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bijdrage is bedoeld voor het project 'Digitale Sleutel tot familiegeschiedenis' dat genealogische bronnen via Internet en dus ook bij de burger thuis raadpleegbaar zal maken. Kees Slager praat hierover met Adri van der Vliet, voorzitter van de commissie Digitale Sleutel tot familiegeschiedenis en hoofd externe dienstverlening van het rijksarchief Noord-Brabant.
-Een reportage van Marnix Koolhaas n.a.v. tentoonstelling ''De Gilden in Gouda’- t/m 31 maart 1993 in het Museum het Catharina Gasthuis in Gouda. Boek bij de tentoonstelling: `De Gilden in Gouda’- uitg. Waanders en Stedelijk Museum Gouda, isbn 90 400 9924 3. Marnix praat met de Goudse Pijpenmaker Adrie Moerings. Het pijpen maken is een van de gilden van Gouda.
-rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie