OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Arie Kleijwegt onder de titel 'God bestaat natuurlijk niet'. Een column over o.a. Henk Binnendijk van de EO.
-In Duitsland is beroering ontstaan over het feit dan veroordeelde oorlogsmisdadigers nog een uitkering krijgen als ze tijdens de oorlog gewond zijn geraakt. Marnix Koolhaas belde met een Nederlandse oud-SS'er die bevestigt dat zijn gewonde Nederlandse kameraden ook zo'n uitkering uit Duitsland hebben gekregen. Het PvdA 2e Kamerlid Bert Middel, woordvoerder op het gebied van uitkeringen voor oorlogsslachtoffers, reageert geschokt op deze mededeling. Hij zegt "perplex" te staan over het bericht en gaat de mogelijkheden onderzoeken om een einde te maken aan deze praktijk.
-Een gesprek over de komst van de elektriciteit in Nederland naar aanleiding van de komende fusie tussen de stroom producerende bedrijven. Marnix Koolhaas praat Ton Hesselmans, werkzaam bij de Stichting Historie der Techniek van de TU in Eindhoven en 2 jaar geleden gepromoveerd op een studie naar de begintijd van onze provinciale stroomvoorziening. Zijn proefschrift heet 'De ware ingenieur - Clarence Feldman, Delfts hoogleraar en grondlegger van de provinciale elektriciteitsvoorziening', uitg. van Histo-search.
Gespreksonderwerpen zijn de gasvoorziening in de 19e eeuw, de eerste praktische toepassing van elektriciteit in 1854 bij de bouw van een spoorbrug (een door accu's aangedreven booglamp), de ontwikkeling van de gloeilamp in 1880 door Edison, de opening van de eerste elektriciteitscentrale in 1883 in Rotterdam, de geleidelijke doorbraak van elektriciteit in Nederlandse gemeenten rond de eeuwwisseling, de toenemende overheidsbemoeienis met de elektriciteitsproductie en -distributie sinds het begin van deze eeuw, de reclamecampagnes van elektriciteitsbedrijven in de crisistijd van de jaren dertig, de structurele concurrentie tussen gas- en elektriciteitsbedrijven en de voortdurende pogingen van de overheid om de verschillende provinciale elektriciteitscentrales te centraliseren en nationaliseren. Geïllustreerd met HA-fragmenten.
-De geschiedenis van het notariaat naar aanleiding van het feit dat het 7 februari 50 jaar geleden is dat de eerste vrouwelijke notaris werd benoemd. Een gesprek van Marnix Koolhaas met de rechtshistoricus Wim Heersink die werkt aan een proefschrift over het notariaat.
Gespreksonderwerpen zijn de 17e eeuwse notaris Adriaan van Nispen (?), de oorsprong van het ambt van notaris in het oude Egypte, de intrede van de notaris in Nederland tijdens de Middeleeuwen in de Bisdommen, de werkzaamheden en de benoeming van notarissen in die tijd, de verschuiving van het notariële ambt van het kerkelijke naar het burgerlijke milieu rond het jaar 1600, het publieke karakter van de werkzaamheden van de notaris in de 17e en 18e eeuw, de persoonlijke belangstelling van Heersink voor historische attestaties (getuigenverklaringen die door de dorpsnotaris werden opgemaakt en de lokale geschiedenis weergeven), de veranderende positie van de notaris in de 19e eeuwse samenleving, de kloof die daardoor ontstond tussen de notaris en de gewone burger en de recente pogingen van notarissen om deze kloof weer te dichten. Voorafgegaan door een voordracht door de presentator van een gedicht van de 17e eeuwse notaris Adriaan van Nispen.
-Ruim een jaar geleden verscheen het laatste nummer van het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, een blad dat 13 jaar en 40 nummers lang schreef over de geschiedenis van het Nederlandse proletariaat. Nu wordt het blad nieuw leven in geblazen. Marnix Koolhaas praat met één van de nieuwe redacteuren Marten Buschman van het blad dat nu OV (Onvoltooid verleden) gaat heten. Het blad verschijn bij uitg. Amrit in Den Haag 070-388 70 33. Gespreksonderwerpen zijn de ondergang van het 'Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging', de opzet van het nieuwe tijdschrift dat gekenmerkt wordt door een pragmatische visie, de nieuwe medewerkers van het blad, onder wie woordvoerder Jeroen Sprenger van het FNV, en de titel van het tijdschrift.
-Jan Willem Bonda, musicoloog en koordirigent van het Woerdense mannenkoor, heeft een proefschrift geschreven waarop hij afgelopen week promoveerde aan de Universiteit van Utrecht over Nederlandse liederen in de 15e en 16e eeuw. Over de meerstemmige liederen uit die tijd gaat zijn proefschrift 'De Meerstemmige Nederlandse liederen van de 15e en 16e eeuw', uitg. Verloren in Hilversum.
Gespreksonderwerpen zijn het fascinerende van de wereldse muziek uit de 15e en 16e eeuw (simpele pikante teksten en ingewikkelde muziek), de functie van de liederen, de pikante teksten en de verspreiding van Hollandse composities door Europa. Geïllustreerd met twee muziekfragmenten.
-rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie